Fem tips for mer energieffektive bygg

Dato: 31 Mai 2023

Nytt eller oppgradert bygg — disse løsningene sikrer et mer energivennlig bolig-, garasje- eller industribygg.

De ulike byggesystemene fra BEWI (tidligere Jackon) har alle kjerne eller er helstøpt av Jackopor® EPS ­— som gir god og riktig isolasjon, samtidig som de er fuktbestandige, lette i vekt og enkle å montere. Smarte valg for energivennlige bygg, enten du skal bygge nytt eller oppgradere eksisterende bygg.

Men hva innebærer BEWI sine gode energiløsninger i praksis? Vi har samlet fem viktige tips for deg her. Bruk linkene i teksten til å lese mer om de ulike produktene:

Tips 1: Etterisoler kjelleren med Thermodren — for en varm, tørr kjeller med sunt inneklima
SINTEF anbefaler at minst halvparten av isolasjonen skal være på yttersiden av kjellerveggen — slik at veggene holdes varme og tørre. Uten isolasjon på yttersiden vil murveggen fortsatt være kald. Når varm inneluft med høy relativ fuktighet treffer den kalde flaten, kondenserer luftfuktigheten. Små vanndråper dannes, noe som gir grobunn for mugg og sopp i konstruksjonen og skaper et usunt innemiljø.

Jackon Thermodren er løsningen som både drenerer og isolerer. Platens unike egenskaper gjør at dette utføres enkelt - og ikke minst riktig - slik at man oppnår ønsket effekt. Den trykksterke og solide platen er helstøpt i Jackopor®. Den er diffusjonsåpen med små horisontale og vertikale hull som sørger for uttørking av muren og optimal drenering av fukt og vann. Fiberduken, som hindrer finkornet masse i å tette dreneringshullene, leveres enten ferdig pålimt eller løs på rull. Se ekspertene forklare og vise Thermodren her!

Tips 2: Jackpor Plank som bunnsville — og energisparer i dør og vindu
Er du opptatt av tette bygg med optimal isolasjon, er tipset å bruke Jackopor Plank — en trykksterk, skrufast EPS  — som bunnsvill. Da slipper du kuldebro i bunnsvillen, og minsker varmetapet fra boligen.

Trykktesting hos Sintef viser at produktet tåler minimum 25 kN/m som svill på Jackon Ringmur. Med betong under hele svillens bredde viser Sintefs tester at Jackopor Plank tåler hele 33 kN/m.

Jackopor Plank har flere bruksområder, og reduserer også varmetapet fra dører og vinduer, når det erstatter trevirke i Thermomur. Bruker du Jackopor Plank til innfesting av dører og vinduer i Thermomur vil man også her eliminere problemet med kuldebroer og redusere energiforbruket i bygget betraktelig.

Tips 3: Egen teknisk kundeservice — enklere å velge riktig
Hva som er riktig løsning til det enkelte prosjekt avhenger av både myndighetskrav, faglige vurderinger og personlige preferanser hos involverte fagfolk. Det er imidlertid viktig å ha oppdatert kunnskap om tilgjengelige produkter for å velge den best tilgjengelige løsningen.

Jackon Teknisk Kundeservice tilbyr råd og veiledning om produkter og konstruksjonsløsninger, slik at valget blir enkelt – og ikke minst riktig. Ta kontakt om du lurer på noe! 

Tips 4: Bruk Jackon Ringmur og Garasjeelement— til bolig, industri og garasje
Jackon Ringmur Type RSB og RU oppfyller myndighetenes strenge energikrav til boliger. Ikke minst smart med dagens behov for energisparing. Vår ringmur skiller seg ut ved at du kan velge mellom tre ulike typer, avhengig av ditt bruksområde. I tillegg har vi store muligheter for tilpasning på høyde tilpasset ditt prosjekt.

For bygg med lavere krav til isolasjon, som driftsbygning, fritidsboliger eller industri er Jackon Siroc og Jackon Ringmur Type R gode alternativer. Bygge garasje? Vurdér Jackon Garasjeelement – med sine fordeler. 

Tips 5: Reduser kostnader og feilmargin med komplett grunnpakke
Jackon Komplett Grunnpakke innebærer at alt man trenger til en komplett gulv på grunn-løsning beregnes og leveres fra BEWI. Velg det riktige byggesystemet til ditt prosjekt – enten det er Thermomur®, Ringmur, Siroc® eller Garasjeelement.

Få beregnet riktig mengde grunnisolasjon Jackopor® og Jackofoam® i tillegg til korrekt løsning for radonsperre i form av Jackon Radon Solution. Jackon Teknisk Kundeservice bistår med tegningsunderlag og konstruksjonsløsninger som gir prosjektet det best mulige utgangspunkt for en rask og smidig byggeprosess og et optimalt resultat.  

PS!
Jackon Gulv På Grunn er en samlebetegnelse for produkter BEWI tilbyr til relevante byggeløsninger på grunn, eller «såle» som det også kalles.  

Produktgruppene inkluderer: 

Les mer i Jackon Gulv På Grunn-brosjyre!