Thermomur til bolig og basseng

Dato: 1 Jun 2022

God isolasjon avgjørende for å holde jevn temperatur og energiforbruket nede, derfor er Thermomur ideelt til å bygge basseng.

Jackon samarbeider tett med den profesjonelle brukeren og i tråd med endringer i byggeforskriftene når eksisterende produkter skal forbedres og nye skal skapes. Jackon Thermomur® er blitt testet og videreutviklet gjennom 35 år. Med fjorårets nyhet Thermomur® 350HD består sortimentet nå av 7 ulike serier – alle tilpasset sitt bruksområde og byggeprosjektets energikrav i henhold til tekniske byggeforskrifter.

LETT LØSNING
Jackon Thermomur® består av lette blokker i Jackopor® EPS (ekspandert polystyren) som stables oppå hverandre som byggeklosser, armeres og fylles med betong. Resultatet er en solid og ferdig isolert mur som kan dekkes med murpuss utvendig eller kles med panel. Byggesystemet tilfredsstiller gjeldende energikrav og har teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk.

Ettersom Jackon Thermomur® er formstøpt i EPS kan den settes opp i all slags vær. Den er lett å montere og tilpasse - hvert element veier under 3 kg - og de passer perfekt på hverandre. Dette sikrer en forutsigbar byggeprosess både tidsmessig og økonomisk, noe som blir satt pris på av både oppdragsgiver, utførende håndverker og ikke minst av sluttkunde.

LAVT ENERGIFORBRUK
God isolasjon er avgjørende for å holde jevn temperatur og energiforbruket nede i bassenger, derfor er Thermomur® 350 og Thermomur® 250x svært godt egnet til dette formålet. Velg Thermomurserie ut fra hvor godt isolert du ønsker at bassenget skal være: Thermomur® 350 har 100 mm isolasjon på hver vange, mens Thermomur® 250x har 50 mm isolasjon på hver vange. Begge seriene har 150 mm betongkjerne og plaststeg med skrufeste.

Thermomurbassenget kan bygges både med og uten tilbakefylling. Utvendig over terreng kan Thermomuren pusses eller kles med panel. Byggesystemet er fleksibelt, og det er fullt mulig å bygge basseng med odde vinkler eller avrundede vegger dersom man ønsker det.

SUNN BOLIG
Både bassenger og hus bygget i Thermomur® er godt og riktig isolert og dermed svært energieffektive. Fordi konstruksjonen puster, vil boligen ha fullverdige boligrom med et sunt og komfortabelt inneklima, også i underetasjen. En ekstra, fullverdig etasje gir både økt bruksverdi og høyere markedsverdi på boligen – dessuten får man mulighet til skattefri inntekt fra utleie.

Jackon Thermomur® er et godt økonomisk valg, ikke bare under byggeprosessen, men i hele boligens levetid. En bolig bygget i Thermomur® vil være varm om vinteren og sval om sommeren. Konstruksjonen har ingen kuldebroer og derfor minimalt varmetap, slik vil man spare både penger og miljø i lengden. Jackon Thermomur® er et komplett, moderne byggesystem som ivaretar miljøet – både ute og hjemme

98% LUFT
Uansett hvilken serie som benyttes er Jackon Thermomur® et miljøvennlig valg. God og riktig isolasjon minimerer oppvarmingsbehovet, og selve materialet – EPS – er et resirkulerbart naturprodukt som det koster lite energi å produsere. Isolasjonsevnen i Thermomur® er unik nettopp fordi EPS består av 98% luft.

Jackon Thermomur® er utviklet og produseres i Norge – for det norske klimaet. Gjennom 35 år er systemet blitt gjennomprøvd og kontinuerlig videreutviklet. Velger du Jackons produkter tar du hensyn til miljøet – både ute og hjemme. Jackon Isolasjon er den lette løsningen for et bedre klima.Thermomurbasseng med tilbakefylling armeres på kald side

Thermomurbasseng uten tilbakefylling armeres på våt side

Mer om produktet Thermomur©

Thermomur©

Thermomur© er et byggesystem basert på formstøpte blokker av ekspandert polystyren (EPS), Jackopor®.

Teknisk Godkjenning
Monteringsanvisning Thermomur 350, 350 HD og 250x
Monteringsanvisning Thermomur 450
Monteringsanvisning Thermomur Bassengblokk
BIM
EPD