Jackon leverer Komplett Grunnpakke

Dato: 13 Mai 2020

Med Jackon Komplett Grunnpakke spares tid, kostnader og miljø samtidig som feilmarginen blir redusert til et minimum.

Jackon tilbyr en rekke byggesystemer som dekker ulike bygningstekniske krav, enten det gjelder bolig, industri, fritidsbolig eller garasje. Felles for alle Jackons Byggesystemer er det brede produktspekteret og tilbehørssortimentet som muliggjør optimale løsninger for ethvert prosjekt og en effektiv og trygg byggeprosess.

Ta avgjørelsen på riktig grunnlag
Hva som er riktig fundamentløsning til det enkelte prosjekt avhenger av både myndighetskrav, faglige vurderinger og personlige preferanser hos involverte fagfolk. Det er imidlertid viktig å ha oppdatert kunnskap om produktene for å velge den best tilgjengelige løsningen. Jackon Teknisk Kundeservice tilbyr råd og veiledning om produkter og konstruksjonsløsninger, slik at valget blir enkelt – og ikke minst riktig.

Reduser kostnader og feilmargin
Jackon Komplett Grunnpakke innebærer at alt man trenger til en komplett gulv på grunn-løsning beregnes og leveres fra oss. Velg det riktige byggesystemet til ditt prosjekt – enten det er Thermomur®, Ringmur, Siroc® eller Garasjeelement og få beregnet riktig mengde Jackopor® og Jackofoam® i tillegg til korrekt løsning for radonsperre i form av Jackon Radon Solution. Jackon Teknisk Kundeservice bistår med tegningsunderlag og konstruksjonsløsninger som gir prosjektet det best mulige utgangspunkt for en rask og smidig byggeprosess og et optimalt resultat.

Enkel og effektiv prosess
Med både byggesystem, grunnisolasjon og radonsperre beregnet og tegnet av våre eksperter minimeres feilmarginen – og kostnaden holdes nede. I tillegg blir prosessen rundt valg, bestilling og levering av varer både enkel, effektiv og rimelig for våre kunder. Ute på byggeplass bistår Jackons landsdekkende salgsapparat gjerne med assistanse i form av demo, fagkunnskap og tilrettelegging. Er det behov for spesialtilpassede løsninger eller elementer, bistår vi naturligvis med dette også.

Med Jackon Komplett Grunnpakke får du som kunde kun én leverandør å forholde deg til og muligheten for samlet leveranse til byggeplass. Slik sparer du tid, kostnader og miljø samtidig som feilmarginen blir redusert til et minimum.

Bolig, industri eller garasje?
Jackon Gulv På Grunn er en samlebetegnelse for alternative produkter Jackon tilbyr til nettopp dette formålet. Produktgruppene inkluderer markedslederen Jackon Ringmur, nylig oppgraderte Jackon Siroc® og det patenterte byggesystemet Jackon Garasjeelement.

Les mer i Jackon Gulv På Grunn-brosjyre!


Armaturer
Jackon Ringmur Type RSB benyttes til 148mm-198mm vegg og tilfredsstiller isolasjonskravene for bolig.
Armaturer
Jackon Siroc® L-element benyttes som utvendig forskaling med isolasjon og pent ytre.
Armaturer
Jackon Garasjeelement til kalde konstruksjoner. Innvendig fibersementplate plasseres i spor etter ønsket svillbredde.