LHD® brannhemmende rister for oljefylte transformatorer

Dato: 25 Aug 2021

Ingeniør- og brannsikre PcP LHD®-brannhemmende rister i galvanisert stål eller aluminium.

LHD®-brannsikringsløsninger for oljefylte transformatorer

Hovedformålet med en transformatorstasjon er å garantere sikker distribusjon av elektrisk kraft til strømnettet. Transformatorstasjoner er forbundet med et betydelig antall sikkerhetsrisikoer i det omkringliggende miljøet. Transformatorolje som tar fyr ved brist i transformatoren, er et betydelig problem, ettersom brannen kan forårsake enorme skader på omgivelsene, miljøet, personell og kraftstasjonen som helhet. Utformingen av transformatorgruven er kritisk med tanke på den potensielle risikoen ved ulykker. I tilfelle oljelekkasje plasseres transformatorer ofte over et betongrom (trafogrube) for å fange opp alle lekkasjer. For dette formålet må transformatorgruben opparbeides i en størrelse som tilsvarer oljevolumet fra transformatorstasjonen i tilfelle lekkasjer, og også ha høyde for eventuelt tilleggs volum fra nedbør. Videre må oljen kunne renne bort fra overflaten så raskt som mulig (600 liter olje per m2 per minutt).

Maksimal sikkerhet for oljefylte transformatorstasjoner

Stasjoner designes forskjellig gjennom hele Europa, selv om kravene og kriteriene er de samme. Noen bruker steiner støttet av et åpent nettinggulv under, fordi dette begrenser oksygentilgangen. Imidlertid er kapasitetskravet fortsatt det samme, og derfor må transformatorgruven utformes slik at den er stor nok til å ta høyde for volumet av 300 mm stein. Denne tilnærmingen gjør det også vanskeligere å utføre inspeksjoner og vedlikehold. Andre bruker løse paneler i transformatorgruven, noe som kan virke billigere, men som til syvende og sist genererer ekstra kostnader ettersom installasjonstiden er betydelig lengre. Hullene mellom disse panelene fører også til høyere oksygennivå, noe som skaper potensielle problemer ved brann.

For å sikre maksimal sikkerhet har PcP designet en kostnadseffektiv løsning som krever lite eller intet vedlikehold og en mindre transformatorgruve, og som er 100 % pålitelig når det gjelder fastsatte designkriterier. PcPs LHD®-rist med lav hulltetthet sveises sammen for å minimere luftstrømmen og samtidig som dreneringen er optimal, slik at flammer kan slukkes. Dessuten er PcPs sveisede LHD®-rister enkle å skifte ut. Hver løsning designes og tilpasses nøye for å oppfylle dine sikkerhetskrav og designkriterier.

Enkle, trygge og kostnadseffektive LHD®-ristløsninger

PcPs LHD®-rister omfatter bjelker, vinkelstål og bolter som sikrer enkel montering av vinkelstålet på betongen. Med en veldig høy sklisikkerhet på min. R11 og høy belastningskapasitet er LHD® designet for å gi maksimal sikkerhet for de som jobber på en transformatorstasjon.

«Made in Denmark» og 100 % resirkulerbar

En av kjernekompetansene våre er å designe sikre løsninger for transformatorstasjoner, der LHD® brannsikringsrister brukes for å forhindre brann. Siden slutten av 1980-tallet har PcP designet, utviklet og produsert trygge brannsikringsløsninger for bruk i offshore-, olje- og gassindustrien. PcPs produkter og løsninger, inkludert LHD®, er miljøvennlige, holdbare og laget av 100 % resirkulerbart materiale. De er designet for å slukke branner innen 6 sekunder, og utgjør sannsynligvis den sikreste løsningen på markedet! Vår oppgave er å hjelpe deg med å designe den mest pålitelige løsningen.

OPTIMO® LHD brannhemmende rister

PCPs LHD® er en rist med lav hulltetthet designet med det nøyaktige antallet hull (< 5 % luftstrøm) som kreves for å kunne slukke brann og drenere vekk lekket olje samtidig. LHD®-typen monteres der det kreves både sklisikkerhet og flammehemming, og brukes ofte som varmeskjerming på oljerigger eller som underlag i koblingsstasjoner. LHD® er en sikkerhetsrist som er testet og godkjent av det svenske testinstituttet RISE med hensyn til ristens brannhemmende og oljedrenerende egenskaper. Det perfekte valget for oljeplattformer både på land og offshore samt transformatorstasjoner.