Det ultimate industri- og byggtrinn for norske forhold

Dato: 28 Sep 2022

PcP produserer trinn i stål og aluminium etter gjeldende Eurokoder, standarder og normer. Vi leverer trinn til mange formål innenfor industri, bygg og offshore.


Trinn Bygg Oyster
stål


Trinn Oyster
stål | rustfritt stål

Høy kvalitet og sikkerhet kjennetegner vårt store program av trinn til trapper og spiraltrapper.

Våre trinn kan leveres med et utvalg av overflatetyper, akkurat som våre gitterrister. Vi tar høyde for parametere som for eksempel sklisikkerhet, drenering, belastning og syrebestandighet.

Gittertrinn bygger videre på vårt sortiment av MESH™ gitterrister og alle trinn kan fås som standard trinn eller spesial dimensjonerte trinn. Våre spesialister sitter klar til å gi råd rundt din problemstilling med hensyn til trinn til trapper. Alle våre standardtrinn oppfyller brannkravene til R30 og R60.

Våre CUBE-trinn er vårt nye design og kombinerer både design og funksjonalitet sånn at den kan brukes som et alternativ til den tradisjonelle gitterristen. OPTIMO-trinn er meget sklisikre og kan brukes til industri, privat etc.

Se trinn til forskjellige formål >