Dekton® - Et karbonnøytralt produkt gjennom hele livssyklusen

Dato: 20 Jan 2021

Karbonnøytralitet er oppnådd i hele livssyklusen til Dekton® (fra vugge til grav), som dekker Scopes 1, 2 og 3, fra utvinning av råmaterialet, til bruk av produktet og slutten av dets levetid.

Denne anerkjennelsen, oppnådd gjennom utslippsreduksjons- og kompensasjonsprosjekter som er sertifisert av FN, bekrefter god praksis innen bærekraft og miljøledelse av Cosentino Group. I tillegg til de ovennevnte beregningene, har Cosentino gjort kraftige tiltak de siste årene for å oppnå større effektivitet når det gjelder energi, ressursforbruk, bruk av fornybar elektrisitet og bærekraftig mobilitetspolitikk.

Innen beregningen av karbonavtrykk er det implementert en utslippsreduksjonsplan. For Dekton® har planen resultert i en reduksjon på 7% i klimagassutslipp takket være både implementering av de beste tilgjengelige teknikkene og optimalisering av prosesser, med investeringer på mer enn 3 millioner euro.Til slutt, for å oppnå karbonnøytralitet, har Dekton® kompensert for sine utslipp ved å investere i GHG-utslippsreduksjonsprosjekter. Disse prosjektene er ikke bare ansvarlige, men har også en sterk sosial komponent til støtte for å oppnå SDGene i Agenda 2030 for bærekraftig utvikling.

– I Cosentino utvikler vi oss i takt med det internasjonale momentum i overgangen til en karbonfattig økonomi, og fremmer energieffektivitet, utslippsreduksjon og bærekraftig mobilitet. Denne tilnærmingen forbedrer vår innovative karakter og lar oss forbedre prosesser med en visjon om fremtiden, og til slutt kombinerer vi ytelsen vår med strategiske mål som innovasjon (SDG 9), bærekraftig produksjon (SDG 12) og klimatiltak (SDG 13), sier Antonio Urdiales, miljødirektør i Cosentino Group.Motregning av utslipp

De gjenværende CO2-utslippene som ennå ikke er utlignet i det obligatoriske markedet (42532 tonn CO2 i 2019, for ett års produksjon) har blitt balansert av den frivillige kanselleringen av Certified Emission Reductions (CER) assosiert med et prosjekt med generering av biogass i Loma Los Colorados, Chile, et anlegg registrert med FNs mekanismer for ren utvikling.

Referanseprosjekter Cosentino

Amerikalinjen

Amerikalinjen

Rehab | Oslo | 150-200 Mnok

Rehab av hotell/motell som består av en bygning i Oslo med 134 leiligheter på...

Holmenkollen Park Hotell

Holmenkollen Park Hotell

Rehab | Oslo | 280 Mnok

Rehab av hotell/motell tilsvarende 4 bygninger i Oslo med 29 leiligheter. Sel...

Scandic Strandpark Hotel

Scandic Strandpark Hotel

Nybygg | Tårnby | 566 mio.kr

Nybygg . Selve byggingen startet april 2018 med en beregnet byggeperiode på 3...

Brittania Hotell

Brittania Hotell

Inv. reparasjon | Trondheim | 750 Mnok

Inv. reparasjon av hotell/restaurant som består av en bygning i Trondheim med...