Ytong Multipor - bærekraftig etterisolering

Dato: 16 Nov 2016

Yttervegger er utsatt for store temperatursvingninger og stor variasjon i påvirkning fra vær. Gjennom isolering reduseres varmetapet. Bygningens driftskostnader minsker og belastningen på miljøet reduseres.
Ytong Multipor utvendig fasadeisolering er ikke kun egent til isolering på større bygg, men også oppdelte fasader. Ytong Multipor er CE-merket og EAT-godkjent. Produktet er inneklimamerket i henhold til EN 771-4.

Ytong Multipor
- massiv formstabil utvendig isolering

Kan benyttes overalt
Ytong Multiport isoleringssystem til utvendig fasadeisolering er velegnet på alle massive underlag – bade nye og gamle bygg.

Miljøvennlig isoleringsløsning
Ytong Multipor isoleringssystem er framstilt av sand, kalk og sement. Framstillingsprosessen er optimalisert med tanke på miljøet, og produktet er godkjent og kategoriesrt som biologisk ufarlig og bygningsbiologisk anbefalelsesverdig av Deutsches Institut für Bauen und Umwelt (DIBU). Ytong Multipor er inneklimamerket i henhold til EN 771-4.

Fasader uten kuldebroer
Ytong Multipor systemet for utvendig fasadeisolering utgjør et ensartet og massivt isoleringslag som muliggjør isolering uten kuldebroer.

Ekstra tett yttervegg
Utvendig isolering med Ytong Multipor lukker sprekker i fasaden og hindrer unødig energitap.

Uorganisk material
Ytong Multipor isoleringsplater er uorganiske og motstandsdyktige ovenfor råte og sopp.

Trykkseterk løsning
Ytong Multipor isoleringsplater har en relativt høy trykkstyrke og utvendig isolering av fasaden gir en stabil og sterk løsning som motstår trykk og støt. Hvis det likevel oppstår skader er det enkelt å utbedre med reparasjonsmørtel.

Motvirker sprekker
Ytong Multipor isoleringsplater er I stand til å ta opp spenninger fra bekenforloggende mur slik at eventuelle sprekker ikke synes på overflaten. Det er med på å sikre en flott og holdbar fasade.

Valgfri fasadeutforming
Ved utvendig etterisolering med Ytong Multipor isoleringsplater har du stor arkitektonisk frihet til utforming av gesimser mm. Overflaten kan ferdigstilles med farget murpuss. Ytong Multipor gir på den måten stor frihet til individuell utforming av fasaden.