Stort potensiale for CO2 reduksjon med sirkulære prosesser

Dato: 18 Jan 2021

Ifølge The Ellen MacArthur Foundation er det et stort potensiale for CO2 reduksjon via økt implementering av sirkulære prosesser. Hos Xella, verdens førende produsent av bærekraftige byggesystemer, har sirkulære prinsipper lenge vært en del av deres virksomhet. Allerede i dag gjenbruker de opp mot 20 prosent nedknust porebetong i produksjonen, og de forventer å fordoble prosentsatsene innenfor få år.

De nyeste rapportene fra tenketanken The Ellen MacArthur Foundation viser at det er potensielt store CO2-reduksjoner i sikte hvis samfunnets produksjon retter seg etter sirkulærøkonomiens prinsipper. Ser man på de fire store materialegrupper som sement, stål, plastikk og aluminium kan implementeringen av sirkulære prosesser levere opp til 40 prosent av CO2-reduksjon frem til 2050*.

Dette kommer ikke som en overraskelse på Xella. De er en av verdens førende produsenter av integrerte byggesystemer fremstilt i uorganiske naturmaterialer som kalksandstein og porebetong. De har for lenge siden tatt til seg de sirkulære prinsippene som en effektiv metode for å redusere deres CO2-avtrykk.

Gjenbrukssystemer minimerer CO2-avtrykket
Daglig leder i Xella Norge, Thom-Erik Pape, forteller mer om Xellas tilgang til dette. Flere av Xellas systemer er for eksempel Cradle-to-Cradle sertifisert:

- Kort fortalt går det ut på å designe produkter og prosesser slik at avfallet som vi generer blir til næringstoffer for fremtidige generasjoner av produkter. Slik kan de fortsette med å sirkulere i et industrielt kretsløp hvor de kontinuerlig inngår som ”næringsstoffer” til nye produkter og prosesser. Han fortsetter:

- Vi har blant annet etablert et gjenbrukssystem i flere land som sikrer at avfall og rester fra byggeplassene kommer i retur til fabrikkene våre, og kan fremstilles til nye materialer igjen. Det er både med på å å minske bruken av nye ressurser som for eksempel sand. Samtidig som det reduserer behovet for bortskaffelse av avfallet, som igjen er med på å redusere energiforbruket og CO2-avtrykket.

Opp mot 40 prosent gjenbrukt materiale i nye løsninger
Xella har kommet så langt at virksomheten i gjennomsnitt gjenbruker opp mot 20 prosent nedknust porebetong i fremstillingen av byggesystemene Silka. Virksomhetens belgiske fabrikk er allerede oppe på 40 prosent. Og det forventes å bli den nye gjennomsnittlige gjenbruksprosenten i Silka-systemet innenfor få år. 

Når det gjelder Xellas byggesystemer Ytong, Hebel og Multipor er det i gjennomsnitt 10 prosent gjenbrukt materiale i de nye løsningene. Men her skjer det også en løpende utvikling, og enkelte byggeløsninger i porebetong fra Xella fremstilles nå med 40 prosent gjenbrukt porebetong. Og samtlige av Xellas byggesystemer er allerede utstyrt med EPD’er (miljøvaredeklarasjoner).

- Vi har et tydelig mål om å gjenbruke så mye materiale som mulig, uten at det går ut over systemets kvalitet og effektivitet. Den sirkulære økonomien omfatter mer enn bare byggeløsningene, og vi har akkurat nå tretten forskjellige prosjekter i gang rundt om i verden for å bli enda bedre til å slutte kretsløpet og spare CO2 i alle ledd av verdikjeden, understreker Thom-Erik Pape. 

 

Referanse:

* Ellen MacArthur Foundation, Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change (2019) – http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications

Referanseprosjekter fra Xella Norge AS

Nybygg av boliger i Ås kommune

Nybygg av boliger i Ås kommune

Nybygg | Ås | 200-300 Mnok

Nybygg av eneboliger tilsvarende 2 bygninger i Ås med 138 leiligheter. Selve ...

Sørlandets Kunstmuseum, Kunstsiloen

Sørlandets Kunstmuseum, Kunstsiloen

Nybygg | Kristiansand | 710 Mnok

Nybygg av kontorbygg i Kristiansand på 9 etasjer. Selve byggingen startet okt...

Rehabilitering av nasjonalmuseum for arkitektur i Oslo

Rehabilitering av nasjonalmuseum for arkitektur i Oslo

Rehab | Oslo | 5-10 Mnok

Rehab av museum i Oslo. Selve byggingen startet mai 2023 med en beregnet bygg...

Nybygg av leiligheter og oppføring av balkonge  på eksisterende bygg i bydel Frogner, Oslo

Nybygg av leiligheter og oppføring av balkonge på eksisterende bygg i bydel Frogner, Oslo

Nybygg | Oslo | 110 Mnok

Nybygg av leiligheter (blokk) tilsvarende 2 bygninger i Oslo med 81 leilighet...