Optimer brannsikkerheten med Hebel

Dato: 3 Nov 2021

Uansett hvor mange forhåndsregler vi tar, så kan brann og røykskader aldri utelukkes helt. Med Ytong Hebel brannveggselementer optimerer vi brannsikkerheten til industri- og lagerbygg ved å tilby best mulig brann og konstruksjonssikring. Vi leverer brannveggselementer som beskytter mot spredning av brann opptil 3-4 timer.

Brann og røykskader i industri- og lagerbygg kan aldri utelukkes helt, men kan ha enorme konsekvenser hvis et uhell oppstår. Derfor er det viktig å ta hensyn til brannsikring som forhindrer at brannen sprer seg. Med Ytong Hebel Brannveggselementer får du passive porebetongelementer som ikke er antennelig ved brann, og som oppvarmes vesentlig mindre og saktere enn andre byggematerialer som bl.a. armert betong.

Hebel brannveggselementer er en attraktiv brannsikringsløsning, og Xella har denne høsten levert materialet til blant annet Motek sin lagerlogistikkhall i Oslo.

Beskytter mot spredning av brann opptil 3-4 timer
Du får Hebel brannveggselementer i forskjellige brannklasser. De slankeste elementene med 200 mm tykkelse innfrir branntesten EI-M 180, som avspeiler noen av de høyeste kravene til brannpresentasjon i norsk byggevirksomhet. Branntesten illustrerer elementets motstandsdyktighet, og hvor lenge veggelementet beskytter mot brann og varmeoverførsel. I dette tilfellet beskytter brannveggselementene mot spredning av brann i tre timer.  

Xella leverer også Hebelelementer med 250 mm tykkelse. Materialet innfrir branntesten EI-M 240, hvor beskyttelsen mot spredning av brann er opptil 4 timer.

Står sterkt mot både brann og slag
Branntesten som brannveggselementene har gjennomgått består helt konkret i at en vegg som er oppbygget av Hebelelementer utsettes for brann på den ene siden i 3 timer. Etterfølgende utsettes veggen for tre slag med en kule på 100 kg som slippes fra en 3 meters høyde (3000 Nm). Hebel brannveggselementer står fortsatt etter en slik test.

Brannveggene skal ikke bare bremse spredningen av ild, røyk og varme gjennom bygningene. Det skal også motstå påvirkningen fra eksempelvis inventar som velter eller andre bygningsdeler som faller sammen. På den måten minimerer risikoen for at bygningen kollapser på grunn av brann.

I tillegg er Hebel fremstilt av de naturlige råstoffene sand, kalk, sement og vann. De uorganiske elementene er motstandsdyktige overfor fukt og angripes ikke av sopp eller råte.

Interessert i å investere i Hebel brannveggselementer?

Ler mer om produktet her

Trenger du teknisk rådgiving som gjelder brannsikring av ditt neste byggeprosjekt?

Kontakt våre tekniske byggerådgivere her

 

Referanseprosjekter fra Xella Norge AS

Nybygg av boliger i Ås kommune

Nybygg av boliger i Ås kommune

Nybygg | Ås | 200-300 Mnok

Nybygg av eneboliger tilsvarende 2 bygninger i Ås med 138 leiligheter. Selve ...

Sørlandets Kunstmuseum, Kunstsiloen

Sørlandets Kunstmuseum, Kunstsiloen

Nybygg | Kristiansand | 710 Mnok

Nybygg av kontorbygg i Kristiansand på 9 etasjer. Selve byggingen startet okt...

Rehabilitering av nasjonalmuseum for arkitektur i Oslo

Rehabilitering av nasjonalmuseum for arkitektur i Oslo

Rehab | Oslo | 5-10 Mnok

Rehab av museum i Oslo. Selve byggingen startet mai 2023 med en beregnet bygg...

Nybygg av leiligheter og oppføring av balkonge  på eksisterende bygg i bydel Frogner, Oslo

Nybygg av leiligheter og oppføring av balkonge på eksisterende bygg i bydel Frogner, Oslo

Nybygg | Oslo | 110 Mnok

Nybygg av leiligheter (blokk) tilsvarende 2 bygninger i Oslo med 81 leilighet...