Innvendig isolering

Dato: 19 Sep 2017

Ytong Multipor er en mineralsk isolasjonsplate som er ikke brennbar, miljøvennlig og fuktsikker. Isolasjonsplaten er blant annet beregnet til ut- og innvendig isolering av betong, kjellervegger, yttervegger, dekke over portrom, parkeringskjeller og tak. På murverk av Ytong porebetong, kan isolasjonsplaten monteres uten fuktsperre. Ytong Multipor isolasjonsplaten benyttes til både rehabiliterings- og nybyggprosjekter.

- Etterisolering må utføres innvendig, slik at man unngår å ødelegge arkitekturen, og dette krever effektive metoder for innvendig etterisolering. Som rådgiver for byggherren må man på den ene siden kunne levere de energibesparelsene som kreves, samtidig som man må ta hensyn til fuktforholdene i bygningen. Det kan være vanskelig å få et slikt komplisert regnestykke til å gå opp hvis man bruker tradisjonell isolasjon, understreker han.

Monteres uten dampsperre
Den mineralske isolasjonsplaten Ytong Multipor er en av de mest optimale løsningene for nettopp innvendig etterisolering av eldre bygninger. Den består av de hundre prosent uorganiske naturmaterialene kalk, sand og vann, og platene monteres direkte på innervegg renset for murverk uten behov for montering av dampsperre på forhånd.

Dette skiller Multipor fra bl.a. tradisjonelle isolasjonsløsninger med steinull eller glassvatt, som krever at det monteres en tett dampsperre for å redusere risikoen for fuktproblemer i den ferdige bygningen. Det at man kan eliminere fuktrisikoen med Multipor uten å montere dampsperre, forenkler derfor både prosjektering og utførelse betydelig.