Etterisolering som skapt for norsk klima

Dato: 8 Mar 2017

Spesielt i byene trenger den eldre bygningsmassen et energiløft i årene som kommer, og dette krever effektive metoder for innvendig etterisolering. Med Ytong Multipor får byggherre og rådgiver de ønskede energibesparelsene uten at det går på bekostning av bygningens arkitektur. Samtidig bidrar den diffusjonsåpne Multipor med sine fuktregulerende egenskaper til et sunt og behagelig inneklima uten kondensproblemer.

Mange eldre bygninger i Oslo og andre større norske byer må renoveres i årene som kommer, og det fokuseres spesielt på energioptimalisering. Dette betyr vanligvis at de må etterisoleres. Daglig leder Thom-Erik Pape i Ytong sier:

– Vi har mange eldre bygninger som trenger et energiløft og dermed etterisolering. Det vil imidlertid i veldig mange tilfeller være enten direkte ulovlig eller svært komplisert å etterisolere utvendig, grunnet kravet om å bevare fasadens opprinnelige uttrykk.

– Etterisoleringen må i stedet utføres innvendig, slik at man unngår å ødelegge arkitekturen, og dette krever effektive metoder for innvendig etterisolering. Som rådgiver for byggherren må man på den ene siden kunne levere de energibesparelsene som kreves, samtidig som man må ta hensyn til fuktforholdene i bygningen. Det kan være vanskelig å få et slikt komplisert regnestykke til å gå opp hvis man bruker tradisjonell isolasjon, understreker han.

Monteres uten dampsperre
Den mineralske isolasjonsplaten Ytong Multipor er en av de mest optimale løsningene for nettopp innvendig etterisolering av eldre bygninger. Den består av de hundre prosent uorganiske naturmaterialene kalk, sand og vann, og platene monteres direkte på innervegg renset for murverk uten behov for montering av dampsperre på forhånd.

Dette skiller Multipor fra bl.a. tradisjonelle isolasjonsløsninger med steinull eller glassvatt, som krever at det monteres en tett dampsperre for å redusere risikoen for fuktproblemer i den ferdige bygningen. Det at man kan eliminere fuktrisikoen med Multipor uten å montere dampsperre, forenkler derfor både prosjektering og utførelse betydelig.

Diffusjonsåpen isoleringsløsning
De trykkfaste Multipor-platene har i tillegg en lambda-verdi på kun 0,045 W/mK og gir dermed god varmeisolering sammenlignet med andre isoleringsløsninger. Thom-Erik Pape tilføyer:

– Multipor brukes mye ved oppføring av nye familieboliger og småhus, og egner seg dessuten svært godt til etterisolering av eldre høyhus. Årsaken til dette er både platenes energiegenskaper og i høy grad også at materialet er diffusjonsåpent. Dette betyr at platene er fuktregulerende, slik at man får et behagelig og sunt inneklima i det ferdige bygget.

– Platene er derfor som skapt for det fuktige og kalde klimaet i Norge, hvor vi ofte opplever store temperaturforskjeller mellom de utvendige og innvendige delene av bygningene. Dette gjør bl.a. kondens på vinduer og vegger til vanlige utfordringer, spesielt nå om vinteren. Den diffusjonsåpne Multipor har i 10 år bevist at den håndterer dette meget effektivt, avslutter Thom-Erik Pape.