Energieffektiv porebetong setter standarden for bærekraftige bygg

Dato: 4 Des 2018

Som vanlig er det alltid best å starte med det viktigste, og hvis man ønsker å bygge bærekraftig så er det gitt at man skal velge bærekraftige byggematerialer. Med Ytong Energy+ porebetong kan man være sikker på at man er på rett vei og senker energiforbruket.

CO2-utslippene fra bygg- og anleggsvirksomhet er anslått til å utgjøre ca. 15 % av norske klimautslipp. I tillegg kommer energibruk i selve bygningene som står for om lag 40 % av energiforbruket i Norge. For å nå nasjonale klimamål er det viktig at morgendagens bygg og bygningsmaterialer bidrar til et energieffektivt bygg som er fritt for skadestoffer og har lang levetid. Xella som er verdens største leverandør av byggematerialer i porebetong og kalksandstein tar dette på alvor med Energy+ porebetong.

Bærekraft og økonomisk fornuft
For Xella er bærekraft en integrert del av virksomhetens produktutvikling og produksjon. Byggematerialer med integrert isolering er eksempelvis en løsning som vinner frem fordi den fremstilles uten uorganiske materialer og skumplast. Energy+ kombinerer stor bæreevne, effektiv isolering og høyt gjenbrukspotensiale.

Daglig leder i Xella Norge, Thom Erik Pape, opplever en større interesse fra byggeriets aktører etter energieffektive byggematerialer, en tendens som han ønsker hjertelig velkommen:

- Bygg- og anleggsvirksomhet har begynt å påta seg større ansvar og forpliktelser i forhold til ansvarlig bruk av både ikke-fornybare og fornybare ressurser. Flere bygninger konstrueres med henblikk på lavest mulig energi- og ressursforbruk. Vi opplever at det er en større interesse etter materialer som er velegnet til gjenbruk og har lang levetid. Entreprenører og byggherrer ser etter metoder hvordan de kan opprettholde et kvalitetsnivå og samtidig skape energieffektive resultater. Pape fortsetter:

- Ytong Energy+ er godt egnet for massive konstruksjoner med U-verdi ned til 0,11 W/mK. Byggeblokken er vugge-til-vugge sertifisert, som betyr at alle materialer inngår i et kretsløp hvor materialene etter bruk vender tilbake til jorden som biologisk næringsstoff eller gjenbrukes.

Produktets økonomiske fordeler er også viktige å fremheve. Thom Erik Pape forklarer at Energy+ løsningen er enkel å bygge med. Bærende mur og isolering utføres i én prosess som sikrer en rask konstruksjon, som indikerer klare kostnadsbesparelser. Løsningen kan også kombineres med det diffusjonsåpne Ytong puss system. Dette betyr at entreprenøren kan levere en samlet pakke som består av råbygget og puss av fasade.

En samlet løsning
Ytong Energy+ porebetong kan kombineres med Ytongs lydisolerende Silka veggsystem, som kan brukes til både nybygg og renovering. Til energirenovering anbefales isoleringsplaten Ytong Multipor. Dermed trenger man kun en leverandør for en samlet løsning, som oppfyller kravene om bærekraft, et godt inneklima, varmeisolering, stabilitet og kostnadseffektivitet.

- Vi har mange produkter innen forskjellige kategorier, og det gir flere fordeler for entreprenørfirmaer og byggherrer, som blant annet slipper å kommunisere med mange leverandører. Derfor trenger de heller ikke å ta stilling til ulike typer materialeløsninger og det gjør byggeprosessen mer effektiv og ikke minst billigere. Xella har som mål å gjøre det enklere ved å tilby totale løsninger og møte fremtiden med bærekraftige alternativer.

 

Referanseprosjekter Xella Norge AS

Nybygg av boliger i Ås kommune

Nybygg av boliger i Ås kommune

Nybygg | Ås | 100 Mnok

Nybygg av eneboliger i Ås. Selve byggingen startet mars 2022 med en beregnet ...

Sørlandets Kunstmuseum, Kunstsiloen

Sørlandets Kunstmuseum, Kunstsiloen

Nybygg | Kristiansand | 530 Mnok

Nybygg av hotell/motell i Kristiansand på 3 etasjer. Selve byggingen startet ...

Rehabilitering av nasjonalmuseum for arkitektur i Oslo

Rehabilitering av nasjonalmuseum for arkitektur i Oslo

Rehab | Oslo | 5-10 Mnok

Rehab av museum i Oslo. Selve byggingen startet mai 2023 med en beregnet bygg...

Nybygg av leiligheter og oppføring av balkonge  på eksisterende bygg i bydel Frogner, Oslo

Nybygg av leiligheter og oppføring av balkonge på eksisterende bygg i bydel Frogner, Oslo

Nybygg | Oslo | 110 Mnok

Nybygg av leiligheter (blokk) tilsvarende 2 bygninger i Oslo med 81 leilighet...