Først ute med klimanøytrale garasje- og industriporter

Dato: 18 Mar 2024

Fra og med 2024 tilbyr Hörmann 100 prosent klimanøytrale porter til garasjer og industribygg, sier Svein Sørlie, administrerende direktør i Hörmann Norge.

I januar 2024 lanserte Hörmann sine første utslippsnøytrale garasje- og industriporter. Timingen kunne ikke vært bedre.

Etter å ha jobbet i flere år med å redusere CO2-avtrykket i egen produksjon, nådde Hörmann sin nullvisjon ved utgangen av 2023. Det betyr at alle porter som går ut fra bedriftens produksjonsanlegg i Tyskland fra og med 2024, er sertifisert og dokumentert klimanøytrale.

Lanseringen sammenfalt perfekt med norske myndigheters introduksjon av nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Fra og med 2024 skal klima- og miljøavtrykk som hovedregel vektes med 30 prosent i alle offentlige anbud. Det betyr at leverandører som tilbyr produkter med lavt klimaavtrykk, får et konkurransefortrinn. Med årlige innkjøp for rundt 650 milliarder kroner, er offentlig sektor en viktig aktør for å bidra til et mer bærekraftig næringsliv.

Vi er stolte over å være først i bransjen med å tilby klimanøytrale porter, og håper at vi er med på å sette en ny standard for bransjen, sier Svein Sørlie, administrerende direktør i Hörmann Norge.

Full kontroll

Sørlie sier at initiativet til nullvisjonen kom fra familien Hörmann, som eier den tradisjonsrike tyske portbedriften.

Det er tredje og fjerde generasjon som nå styrer selskapet. De tenker langsiktig og er opptatt av å overlevere en sunn og bærekraftig industribedrift til sine etterkommere, sier Sørlie. 

Ettersom alle Hörmanns portprodukter blir laget ved bedriftens egne anlegg i Tyskland, har det vært mulig å få tilnærmet full kontroll med alle relevante utslippskilder i produksjonen. Den største utfordringen har vært å kontrollere CO2-avtrykket på alle råvarene selskapet kjøper inn, blant annet stål.

Tiltakene

Hörmann-konsernets viktigste tiltak har vært overgang til 100 prosent fornybar energi. Det betyr i praksis at Hörmanns fabrikker i hovedsak går på vind- og solkraft. I tillegg er det innført en rekke energibesparende tiltak i hele verdikjeden; fra produksjon til levering av ferdig produkt. Transport går med jernbane eller lastebiler med lavutslippsmotorer. På Hörmanns hovedkontor i Norge er energiforbruket blitt kuttet med 50 prosent – et av mange bidrag som trekker i riktig retning.

Veien til klimanøytral produksjon skjer i tre trinn. Først beregnes klimautslipp i hele verdikjeden. Deretter innføres det tiltak som kutter utslipp. Siste steg er kompenserende tiltak, der Hörmann investerer i ulike sertifiserte miljøprosjekter verden over. Utslippskuttene som oppnås gjennom disse miljøengasjementene, tilsvarer restutslippet ved Hörmanns virksomhet.

Vi tar miljøansvaret for hele vår virksomhet, fra produksjon til produktet er levert kunde. Vi tror dette er veien å gå for å lykkes med det grønne skiftet, sier Sørlie.