Energityver lurer seg gjennom porten

Dato: 12 Feb 2024

- Mange bedriftsledere får sjokk når de finner ut hvor mye varme som forsvinner gjennom dårlige porter.

Det sier Bård Fossum, ansvarlig for teknisk support og opplæring hos Hörmann. Høye strømpriser har gjort mange bedriftsledere mer oppmerksomme på om lagerportene deres holder godt nok på varmen og kilowattene i vinterkulda. Mange får nedslående svar når de sjekker.

- Vi foretar gjerne en energisjekk på kunders industriporter, basert på porttype, isolasjonsevne og åpne- og lukkehastighet. En dårlig isolert og treg port på 5X5 meter som er hyppig i bruk, kan for eksempel øke strømregningen din med over 50 000 kroner i løpet av et år, sier Fossum.

Det er tre forhold som påvirker en industriports evne til å holde på varmen. U-verdien på selve porten, reaksjonstiden på åpne- og lukkemekanismen, samt hastigheten på selve porten. En porttype med 67 millimeters isolasjon holder bedre på varmen enn en port med 42 millimeter. Sensorstyrt lukking i stedet for et fast forhåndsprogrammert tidsintervall, og  porter med motor som åpner og lukker raskt, gir mindre varmetap, fordi portene står i åpen stilling så kort tid som mulig.

- Vi opplever økt pågang av bedriftsledere som ønsker å sjekke ut mulighetene for å spare strømutgifter på mer effektive porter. Vi kan levere porter, motorer og sensorer som gir lavt varmetap, sier Fossum.

Kortsiktig gevinst

Det fins mange dårlige porter i lagerbygg og industrianlegg rundt omkring i landet. Byggentreprenører og utbyggere velger gjerne rimelige løsninger for å få ned byggekostnadene. Det gir kortsiktig gevinst, mens driftsutgiftene øker. Enøk-vennlige portløsninger kan koste det dobbelte av enkle porter. Men investeringen blir fort lønnsom på sikt, fordi strømutgiftene går ned.

- En godt isolert port som har en åpne- og lukkehastighet på tre meter per sekund og med sensorer som raskt registrerer når kjøretøy og personer har passert, er en god investering på sikt, sier Fossum.

Bestill en gratis analyse av dine industriporter

Les mer om Hörmann industrileddporter