Brannskyveporter fra Hörmann

Dato: 10 Mai 2021

Brannskyveporter fra Hörmann med røykegenskaper og mulighet for automatisk drift til bygninger med brannkrav.

Disse portene kan brukes i alle typer offentlige bygg eller større bygningskomplekser, som for eksempel industribygg, kontorbygg, hotell, sykehus, og kjøpesenter, og de kan leveres med brann og røyktettet med motordrift.

Våre skyveporter leveres som brann og røk skille, som gir en trygg rømnings- og redningsrute, og er testet etter DIN 18095. Disse portene anbefales for alle områder med høy passasjefrekvens, da de beskytter mot spredning av dødelige røykgasser ved eventuell brann.

Portene kan også leveres med godkjent automatikk for brannport, noe som medfører at porten kan benyttes som skille til daglig bruk, eller en skallsikring.

Det er et krav at porter og gardiner med brannegenskaper skal dokumenteres med ytelseserklæring og CE-merking i henhold til standarden NS-EN-16034, og alle andre vurderingsmetoder er ikke lenger er gjeldene.

Lurer du på hvor mye plass en brannport trenger? Se vårt utvalg på brannskyveporter med forskjellig plassbehov.

Les mer og kontakt våre industriselgere for ytterligere spørsmål til våre brannskyveporter.