Cargo pakkebord – for økt effektivitet og bedre ergonomi

Dato: 28 Sep 2018

Visste du at pakke- og arbeidsbordet Cargo er et samarbeid med fem studenter ved instituttet for Industri- og materialvitenskap på Chalmers Tekniska Högskola? I takt med den voksende e-handelsbransjen så AJ Produkter et behov for et fleksibelt produkt som kunne forenkle håndtering og pakking av varer for hånd. Resultatet ble Cargo, en serie pakke- og arbeidsbord som gir en mer effektiv pakkeprosess og forbedrer ergonomien for alle brukerne.

Gruppen med studenter fra Chalmers, som består av Anton Sandström, Lisa Lindqvist, Oskar Belzons, Sam Edvardsson Ceder og Oskar Lillo, besøkte tolv ulike lager i varierende størrelse og bransjer for å studere hvordan lagerarbeidet kunne effektiviseres. De analyserte blant annet arbeidsposisjoner, arbeidshøyder, og tidkrevende ekstraoppgaver og la dette til grunn for produktutviklingen.

- Når vi besøkte ulike lager så vi at pakkebordene var meget enkle og sjeldent tilpasset virksomheten. Samtidig vokser e-handelsbransjen og markedet krever fleksible løsninger for ordrehåndtering og pakking. Vi så tydelige problemer med ergonomi og effektivitet på lageret og har derfor utviklet like tydelige løsninger for dette, forteller Lisa Lindqvist, en av studentene bak Cargo.

Smarte funksjoner for fleksibelt arbeid
Pakk- og arbeidsbord Cargo kan enkelt tilpasses etter ulike brukere og arbeidsoppgaver. Målet med å forbedre arbeidsmiljøet for alle lagermedarbeidere var en tanke som gjennomsyret hele prosjektet, som ble utført i samarbeid med AJ Produkters designer Cecilia Stööp.

- Alle funksjoner på Cargo er der av en grunn. Når vi besøkte ulike lager så vi eksempelvis hvordan mange lagerarbeidere pakket varene oppå en haug med e-handelsposer som tok opp en stor del av arbeidsflaten deres. Vi laget derfor en løsning for poseoppbevaring slik at bordflaten kan utnyttes og arbeidet kan bli så effektivt som mulig, forklarer Lisa.

Gruppen med studenter fra Chalmers studerte også en rekke sosiale aspekter under Cargo-prosjektet.

- Lagerarbeid er generelt ganske ensomt og monotont, og vi så for eksempel hvordan lagerarbeiderne ble mer sosiale om bordene var plassert imot hverandre. Det ble en triveligere stemning og medarbeiderne kunne ha øyekontakt når de jobbet, sier Lisa.

Pakk- og arbeidsbord Cargo kan kompletteres med flere ulike tilbehør som lar brukeren tilpasser bordet etter sitt behov – alt for en mer effektiv, ergonomisk arbeidsdag.