Gjør det enkelt å kildesortere

Dato: 12 Sep 2022

Kildesorteringssystemet FAHRENHEIT kommer i et klassisk design, som passer godt inn i klassiske innredninger.

La kildesorteringen bli en naturlig del av hverdagen.

Kildesortering gagner alle!
Kildesortering og fokus på bærekraft blir en større og større del av vår hverdag, både i arbeidslivet og privat. Det er ofte små tiltak som kan utgjøre store forskjeller, vi har samlet noen tips til deg!

Enkel sortering av arbeidsplassens avfall er et resultat av et velfungerende kildesorteringssystem. Når mest mulig sendes til gjenvinning, er dette en gevinst for både naturen og oss. Med søppeldunker som er lett tilgjengelige og godt merket blir miljøvennlige handlinger en naturlig del av arbeidsdagen – rett og slett en bærekraftig hverdag.

Sammenligner man det å kvitte seg med brukte materialer og utvinne nye ressurser mot å bruke materialer som er gjenvunnet, sparer man både energi og ressurser. Det å ha en kort gjennomgang med de ansatte om hvor ting skal kastes kan være lurt, dere har kanskje noe avfall det er mye av i deres lokaler – men alle vet kanskje ikke hvor det skal kastes? Å merke opp avfallsbeholderne riktig og tydelig er også viktig for å kunne effektivisere kildesorteringen.

I noen lokaler vil det også være aktuelt å plassere flere søppeldunker i ulike soner slik at man alltid har en tilgjengelig – gjør det enkelt for dine ansatte!

Å tømme avfallsbeholderne bør være enkelt – vi har flere ulike løsninger, men gode rutiner må ligge i bunn for at det skal bli vellykket. Noen søppeldunker kan enkelt flyttes som gjør avfallshåndteringen effektiv og sparer samtidig kroppen. For sorteringsskap finnes poseholdere med hjul eller vanlige søppeldunker med hjul og håndtak. I de mindre kildesorteringsskapene er det vanligvis plastbokser med håndtak eller avfallsbøtter som forenkler avfallstømmingen. Et annet alternativ er å velge små søppelsorteringscontainere med hjulvogner.

Les mer i vår artikkel for mer inspirasjon til ulike lokaler