Wavin har lansert produktspesifikke EPDer

Dato: 25 Sep 2023

For å dokumentere et så nøyaktig klimafotavtrykk som mulig, er det helt avgjørende å veilede kunder og rådgivere om de produktspesifikke EPD’ene til Wavin.

- I løpet av de to siste årene har vårt Global Sustainability Team jobbet intensivt med å utvikle produktspesifikke EPD’er for våre egne produkter fra samtlige Wavin’s fabrikker i Europa, sier Oleksandra Furman, BIM & digitaliseringsspesialist hos Norsk Wavin, i en pressemelding.

Miljødeklarasjoner vinner terreng og med dem følger langt større åpenhet og fokus på å redusere CO2-utslipp. For å møte etterspørselen etter stadig strengere krav til klimaregnskap er Wavin, en leverandør av vannteknologiske løsninger, i ferd med å ferdigstille dokumentasjon på produkter produsert i egne fabrikker og med et dedikert mål om å kunne levere hele porteføljen. 

- Helt avgjørende
Allerede i løpet av juli 2023 må byggherrer dokumentere klimagassregnskap for de fleste nye bygninger, ifølge TEK17. For å dokumentere et så nøyaktig klimafotavtrykk som mulig, er det helt avgjørende å veilede kunder og rådgivere om de produktspesifikke EPD’ene til Wavin.  

– Det er et kjent og dokumentert faktum at byggebransjen står for en stor del av de globale CO2-utslippene, og som en av verdens ledende produsenter innen VA og VVS-løsninger ønsker vi å ta vår del av ansvaret. Nå har Norge disse tilgjengelig for våre kunder, og vi jobber kontinuerlig med å ferdigstille EPD’er også på nye produkter som kommer inn i vår portefølje. Ja, vi har kommet svært langt, understreker Furman.

Det finnes to overordnede typer EPD’er: produktspesifikke og bransjespesifikke. Med de nye forskriftene til TEK17 skal klimagassregnskapet for boligbygg og yrkesbygg som minimum inkludere modulene A1–A4, B2 og B4. For Wavin har det vært helt vesentlig å utvikle EPD’er som dokumenterer miljøpåvirkningen gjennom hele livssyklusen.  

Evaluere og optimere
- Basert på tredjepartsverifiserte livsløpsberegninger (LCA), vil våre EPD’er kartlegge miljøpåvirkningen til våre produkter på en transparent måte, der rådgivere og byggherre får en nøyaktig oversikt over klimafotavtrykket til hvert enkelt produkt. Det gjør det enklere for kunden å velge de mest klimasmarte produktene for deres byggeprosjekter og gjennomføre klimagassberegninger med andre produkter, sier Furman. 

- Denne dokumentasjonen vil også hjelpe oss til å evaluere og optimere produksjons- og forsyningskjeden vår. De produktspesifikke EPD’ene gir oss tydelige indikasjoner på hvor vi kan sette i gang produktforbedringer og produksjonstiltak som bidrar til lavere klimagassutslipp.  
Veldhuizen fremhever også at produktspesifikke EPD’er er helt klart å foretrekke da CO2-verdiene til generisk data ofte er betydelig høyere enn de produktspesifikke klimadataene som generelt finnes for VA- og VVS-produkter, sier Anneleen Veldhuizen, som er Sustainability Manager hos Wavin EMEA.

Økt interesse for produktspesifikke EPD’er
Med stadig strengere krav til energiforbruk og miljøprestasjoner for alle bygg og infrastrukturprosjekter, mener Furman de nye EPD’ene blir viktig i kommende prosjekter og anbud.
– Vi får daglig henvendelser fra rådgivere og kunder i bransjen som etterspør EPD’er på produktene våre, og vi vet at de produktspesifikke EPD’ene kan være vippepunktet i mange prosjekter og anbud. For tiden har vi EPD’er på de aller fleste produktene til VA og VVS. Vi vet at kravene skjerpes kontinuerlig, så det gjelder å holde hodet over vann til vi har EPD’er på samtlige produkter, også de nye, sier Furman.

For Wavin er arbeidet med EPD’er og åpenhet i klimaavtrykket helt i tråd med bærekraftstrategien som selskapet tidligere har kommunisert. EPD’ene som allerede er klare er tilgjengelig på wavin.no eller EPD Norge.