Wavin

I Wavin lager vi løsninger som dekker menneskers basale behov. Våre produkter utfyller en helt sentral funksjon i de flestes hverdag – dog uten at de vet det!

Wavins produkter sitter nemlig gjemt bak vegger, under gulv, veier, parkeringsanlegg og i landbruksarealer. For oss er det ingen skam å leve i en skjult tilvære

Les mer


Produkter fra Wavin

Overvann

Overvann

Overvann er regn- og smeltevann som verken infiltreres til grunnen eller lede...

Avløp i bygning

Avløp i bygning

For en optimal håndtering av spillvann i bygninger er det viktig at rørsystem...

Spillvann

Spillvann

For en optimal håndtering av spillvann i bygninger er det viktig at rørsystem...

Drikkevann

Drikkevann

Wavin er opptatt av kvaliteten på drikkevann. Drikkevann er det mest verdiful...

Oppvarming og klimakontroll

Oppvarming og klimakontroll

Uansett om du er hjemme eller på jobb forventer du et behagelig inneklima som...


Kabelvern

Kabelvern

De kabelrør du velger til el-kabler, skal både yte enestående beskyttelse og ...


BIM Senter

BIM Senter

Vi har utviklet Revit innholdspakker til BIM spesielt for det norske markedet...


Nyheter fra Wavin

Norsk Wavin integrerer EPD-er i sitt BIM-system

Norsk Wavin integrerer EPD-er i sitt BIM-system

Dette forenkler ikke bare selve EPD-prosessen, men sikrer også at kritisk mil...

Slik forhindrer du vond lukt fra avløp på kort tid – Uten verktøy!

Slik forhindrer du vond lukt fra avløp på kort tid – Uten verktøy!

I hjemmet er det vanligvis avløpsrør som er kilden til vond lukt. Kloakklukt ...

Calefa II - Effektiv varme uten å bruke strøm

Calefa II - Effektiv varme uten å bruke strøm

I slutten av 2023 lanserte Wavin et nytt fjernvarmesystem som dekker alle beh...