Suksesshistorie på Intility Arena

Dato: 27 Nov 2023

En historie om innovasjon, bærekraft og effektivitet som har utspilt seg ved Vålerenga Kultur- og Idrettspark i Oslo i løpet av de siste seks årene. Den historien handler om Q-Bic Plus, en avansert overvannsteknologi levert av Norsk Wavin, som har bidratt til å løse overvannsutfordringene ved Intility Arena og sørget for en problemfri opplevelse.

Intility Arena, hjertet av Vålerenga Kultur- og Idrettspark, er en moderne og pulserende arena som ble offisielt åpnet 1. september 2017. Med en bygning som spenner over imponerende 44 000 kvadratmeter, sto utviklerne overfor en betydelig utfordring når det kom til håndtering av takvann og overflatevann som samler seg på arenaen under regnvær. Denne utfordringen krevde en innovativ tilnærming for å sikre effektiv overvannshåndtering og samtidig opprettholde kvaliteten og bærekraften til idrettsparken.

Løsningen: Q-Bic Plus

Norsk Wavin presenterte sin avanserte løsning, Q-Bic Plus, som viste seg å være den perfekte matchen for Intility Arena. Med målene på 16,8 meter i bredde, 33,6 meter i lengde og 1,8 meter i høyde, ble 24 Q-Bic Plus-kassetter installert for å håndtere overvannet på arenaen.

Denne innovative løsningen ble implementert for å takle takvann og overflatevann i sanntid. Q-Bic Plus kassettene, utstyrt med avansert avfallsbehandlingsteknologi, tillot en rask og nøyaktig avvanning av overvannet, og de komprimerer avfallet for å redusere tømmingsfrekvensen. Dette bidro ikke bare til å unngå oversvømmelser på arenaen, men reduserte også kostnader knyttet til avfallshåndtering og transport.

 

Seks år uten problemer

Siden implementeringen har Vålerenga Kultur- og Idrettspark og Intility Arena opplevd utrolige seks år uten overvannsproblemer eller utfordringer knyttet til Q-Bic Plus. Stig-Ove Sandnes, administrerende direktør i Vålerenga Kultur- og Idrettspark, uttrykker sin begeistring for løsningen: "Det har vært seks år uten noe form for overvannsproblematikk eller problemer med selve Q-Bic Plus kassettene."

Den problemfrie driften av Q-Bic Plus har bidratt til å skape en trygg og behagelig opplevelse for publikum, idrettsutøvere og ansatte ved Intility Arena. Samtidig har den bidratt til å fremme bærekraft og miljøbevissthet ved å redusere karbonavtrykket, ettersom mindre avfall blir transportert til deponier.

Oppsummering

Historien om Q-Bic Plus ved Intility Arena er en inspirerende påminnelse om hvordan innovasjon og teknologi kan løse utfordringer på en bærekraftig måte. Seks års problemfri drift gir vitnesbyrd om påliteligheten og effektiviteten til denne løsningen. Norsk Wavin og Intility Arena feirer suksessen sammen og ser frem til en fremtid med enda mer bærekraft og effektivitet.

Har du spørsmål angående våre produkter eller vil du ta en prat med oss om ditt neste prosjekt? Kontakt oss