Annerkjent sølvmedalje innenfor bærekraft

Dato: 16 Jan 2023

I økende grad dukker det opp spesifikke bærekraftsrelaterte spørsmål i anbud, og vi blir ofte bedt om å sende våre EPDer (Environmental Product Declarations) for å vise produktets CO2-fotavtrykk.

Vi blir også ofte spurt om vi har en EcoVadis-score … vel, nå har vi det! Kun noen dager inn i det nye året ble vi tildelt EcoVadis sølvmedalje for 2022. Denne annerkjennelsen plasserer Wavin i topp 25% av de høyeste scorede selskapene i Corporate Social Responsibility over hele verden. EPD-er gir detaljer om  miljøpåvirkning  gjennom hele  livssyklusen, og gjør det mulig for ingeniører, prosjektledere og entreprenører å velge bærekraftige produkter  og løsninger.

«EcoVadis- vurderingen bekrefter at vi er på rett vei bærekraftmessig. Det er en ambisiøs reise, og innsikten fra den eksterne evalueringen hjelper oss å kontinuerlig forbedre vårt oppdrag om å bygge sunne og bærekraftige miljøer», sier Jan van Rompay, Global Sustainability Director fra Wavin.

Du kan lese mer på våre nettsider

Miljødeklarasjoner (EPD) innføres på alle produkter
Som en global virksomhet er målet vårt å gjøre en forskjell, samt  bli verdensledende  innen bærekraft.  Ved å overvåke, kommunisere og måle utslipp og prosesspåvirkning  for sine produkter basert på EPD-rapportering, kan Wavin gjøre kontinuerlige forbedringer på produktene som selges, og tiltak innenfor produksjonen som bidrar til lavere klimagassutslipp. 

Med mer enn 60 år produktutviklingserfaring,  fremmer Wavin  livet rundt om i verden ved å bygge sunne, bærekraftige miljøer for globale borgere.  Enten det er for  å forbedre distribusjonen  av rent drikkevann rundt om i landet, gjøre sanitæranlegg tilgjengelig for alle eller skape klimabestandige byer. Wavin samarbeider med kommunale ledere, ingeniører, entreprenører  og installatører for å fremtidssikre samfunn,  bygninger og boliger.

Se våre EPD/ miljøsertifikater og øvrig dokumentasjon her