Et rotkammersystem for planting av trær i urbane områder

Dato: 21 Sep 2022

Byer trenger trær. Mennesker trenger trær. Trær gir kjøling og bedre luftkvalitet, og hvis du skaper optimale forhold for forsyning av vann-, luft- og næringsstoffer, vil bytrærne spille en viktig rolle for å gjøre byene livligere og et bedre sted å bo.

TILGANG TIL VANN OG NÆRINGSSTOFFER

Plantingen av trærne har så langt blitt gjort på en veldig tradisjonell måte. Trærne plantes i umiddelbar nærhet til veier og fortau, noe som betyr at trærne må slite med å få næring. De ender da opp med å ødelegge asfalten og hellene for å finne vann. For å møte disse utfordringene får flere og flere byer på plass rotkammerløsning slik at vann og næringsstoffer kan strømme fritt til treets røtter.

DEN PERFEKTE LØSNING

Wavin TreeTank® gir rom for rotvekst og holder røttene i sine tiltenkte rotsoner og er den perfekte løsningen der veier og fortau forenes med trær. Ukomprimert jord er viktig for trær. Utsiden av Wavin TreeTank-konstruksjonen® krever imidlertid komprimert grunn - for å unngå ujevne veiflater og for å overføre lastene fra (tung) trafikk. En god måte å kombinere komprimert jord med ukomprimert jord på er ved å bruke en Wavin TreeTank®. Jorden rundt trærne skal være godt drenert. Og TreeTanks kan fint kombineres med både vanning og drenering.

Tretanker, vanning og drenering Wavin TreeTank | ®

FORDELER MED WAVIN TREETANK®:

  • Trær utvikler seg raskere til å bli store når de plantes i ideelle vekstmiljø. Wavin TreeTank®, gir treet det ideelle miljøet for å vokse og trives.
  • Stimulerer veksten av ankerrøtter, da disse røttene utvikler seg i godt drenert og ikke-komprimert jord. Ankerrøtter reduserer risikoen for vindkast.
  • Risikoen for røtter som trenger gjennom veier, fortau og rørledninger elimineres, og geotekstilet forhindrer røttene i å komme inn i området utenfor selve rotkammersystem. For det andre tillater den gjennomtrengelige geotekstilen vann å komme inn i rotkammerystemet - uten at den næringsrike jorda kommer ut.
  • Et fleksibelt system, som er raskt og enkelt å installere.
  • Designet for å tåle tung transport. (Beregningen er prosjektspesifikt).

Last ned brosjyren om Wavin TreeTank® her 

SAK

Her kan du lese om et TreeTank prosjekt i København, klikk her

Ytterligere informasjon: www.wavin.no, tlf 63 85 20 20.