Stillasleverandøren HAKI i Sibbhult - et bærekraftig knutepunkt

Dato: 5 Jun 2023

HAKI i Sibbhult, der selskapet ble grunnlagt for over 60 år siden, står for bærekraft og effektivitet. Gjennom geografisk nærhet mellom produksjon og hovedmarkeder holdes utslipp og transportavstander på et minimum, samtidig som et verdifullt partnerskap med Samhall bidrar til lokal sysselsetting og samfunnsnytte.

Bærekraft er en hjørnestein i HAKI. De fleste av HAKIs produkter produseres fortsatt i det toppmoderne produksjonsanlegget i Sibbhult, og mesteparten av råvarene kommer fra svenske SSAB. Ved å ha produksjon nær hovedmarkedene minimeres utslipp, transportavstander og leveringstider, noe som er en viktig del av selskapets bærekraftstrategi.

Siden 2015 har HAKI samarbeidet med Samhall, et selskap som jobber med å finne meningsfylt arbeid for mennesker med ulike funksjonshemminger. Samarbeidet har utviklet seg til et verdifullt partnerskap som kommer ikke bare de ansatte, men også lokalsamfunnet til gode. Ved å flytte produksjonen fra andre land, har HAKI klart å opprettholde arbeidsplasser i Sibbhult og omegn og tilby sysselsetting til folk som ellers står utenfor arbeidslivet.

HAKI har alltid hatt sin produksjon av hovedkomponenter i Sibbhult og kompletterer den med produksjon i Ungarn. Asko Rönkkö, produksjonssjef i HAKI, ser mange fordeler ved å ha produksjonen nær hovedmarkedet i Norden. Kortere transporter reduserer bedriftens miljøpåvirkning og gir økt fleksibilitet og kortere leveringstider. I tillegg minimeres risiko gjennom bedre kontroll over transportkjeder og tilgang på råvarer.

Samarbeidet med Samhall startet i 2015 da HAKI skulle starte produksjon av et nyutviklet produkt og ikke ønsket å automatisere produksjonen i første omgang. Samarbeidet innebar ikke bare bistand i selve produksjonen, men la også til rette for dialog med underleverandører når det gjelder bestillinger på komponentlageret.

HAKI har gradvis valgt å flytte flere deler av produksjonen hjem etter at samarbeidet med Samhall startet. Til tross for utfordringer underveis, inkludert virkningen av pandemien, oppveies dette av fordelene ved å ha lokal produksjon, sier Asko.

Les mer om HAKI sitt bærekraftsarbeid her: Bærekraft haki.no