HAKI tak-over-tak værbeskyttelsessystem

Dato: 15 Nov 2021

HAKI tak-over-tak system beskytter byggeplassen din: både selve konstruksjonen, og viktigst av alt; menneskene som jobber der.

Vi går inn i den tiden av året som krever ekstra oppmerksomhet på arbeidsplasser. Regn, vind og mørke fører til et tøft arbeidsmiljø. Sørg for at du jobber under sikre forhold!

HAKI tak-over-tak system beskytter byggeplassen din: både selve konstruksjonen, og viktigst av alt; menneskene som jobber der. Å tilby en trygg og tørr arbeidsplass er nøkkelen til å få jobben gjort – uansett værforhold!

HAKITEC 750 tak har uvanlig få komponenter, dette gjør værbeskyttelsen meget enkel å bygge fra en sikker monteringsplattform eller ved å løfte med kran der plassen tillater det.

HAKI tilbyr et opplæringskurs i monteringen, og gir også teknisk support om man trenger hjelp å bygge taket.

 HAKI har tidligere sendt kunder til England for gjennomføring av kurset, men etter den store etterspørselen fra våre kunder til opplæring på "tak over tak", har nå HAKI fått montert opp en takkonstruksjon i vår utstilling i Drammen. Under opplæring skal det brukes et rullbart HAKITEC 750 tak. Det blir en kombinasjon av teori og praksis, der åtte personer kan lære grunnleggende montering av dette taket.

For mer detaljer om tak-opplæring kontakt HAKI på info@haki.no


Systemet har en enkel, men funksjonell design som kan tilpasses alle typer av bygg, skip og konstruksjoner.

Du kan enkelt dekke den aktuelle arbeidsplassen eller kle inn et helt hus. HAKITEC finnes som totalinndekking, fast eller rullbar takseksjon over åpning for materialinntak, midlertidig lager eller verksted.

I en artikkel publisert i Mitt Løten forteller den norske byggmesteren Magnar Bjerke om sin erfaring med HAKITEC 750 værbeskyttelsessystemet. Magnus forteller at han er veldig fornøyd med løsningen og at han vil fortsette å bruke den i fremtiden:

  • Det er veldig behagelig å jobbe under. Det er tørt og ingen vind. Du slipper å dekke til med presenning hver ettermiddag. Du kan legge fra deg utstyret og komme tilbake dagen etter. UV-strålene går ikke gjennom duken og vi har luftehull, så jeg tror ikke det blir så varmt på sommeren heller.

HAKITEC er det komplette systemet for værbeskyttelse og inndekking. Systemet er basert på Aluminium fagverksdragere, og kan brukes om og om igjen.