HAKI BIM sparer tid og sikrer fremtidig arbeid i stillasdesign

Dato: 24 Jan 2022

HAKI BIM er spesielt utviklet for stillasdesignere og ingeniører, og reduserer tidsbruk for prosjektering av komplekse stillaskonstruksjoner.

Alle typer stillaskonstruksjoner kan modelleres, alt fra spirstillas, rammestillas og lastetårn til brokonstruksjoner og «tak over tak».

For den industrien som omhandler midlertidige konstruksjoner, gjør BIM det mulig for interne og eksterne designingeniører å produsere komplekse stillastegninger i 3D. I motsetning til CAD-tegninger i 2D, produserer 3D-modellene detaljerte design på langt kortere tid og med mer pålitelighet.

Designere kan dra nytte av disse fordelene med HAKI Design Tool og HAKI BIM; to løsninger der den førstnevnte gjør det mulig for designere å konfigurere et stillasdesign i en skybasert plattform – Inventor iLogic og Configurator 360 fra Autodesk – og sistnevnte viderefører denne konfigurasjonen til Revit for å gi større tilpasning og muligheter, spesielt når det gjelder samspill med komponentene i 3D-modellen.

Den høye detaljgraden i HAKI BIM reduserer også risikoen for feilprosjektering. Dette sikrer at det planlegges trygge løsninger for stillas og midlertid ankomst til bygget på forhånd, og man unngår forsinkelser på byggeplass som følge av feil planlegging.

En av de mange fordelene med dette verktøyet er også flyten i arbeidsmetoden BIM, for nå  kan stillasdesignere samhandle med resten av fagene. Ved å samkjøre modeller i filformatet IFC kan også stillasene tilpasses de andre fagene i ett byggeprosjekt og planlegges på forhånd ut fra det aktuelle prosjektets behovet. På den måten kan man ved nøye planlegging unngå at et stillas må bygges om underveis i byggeprosessen, eller at stillaset står i veien for andre fag som skal inn.

Også i riggplanlegging og logistikk på byggeplassen er 3D modeller et nyttig verktøy for å visualisere hvordan stillaset skal utformes.

Ved å bruke HAKI BIM kan kundene selv se hvordan verktøyet kan forbedre arbeidsflyten, der alle feil enkelt kan rettes ved å endre designet. Dette gjør at stillasdesignere kan beregne hvor mange deler som trengs for å gjøre jobben og redusere avfall. Man kan også planlegge ut i fra hvilke materialer som er tilgjengelig på tidspunktet det skal bygges.

Det er også viktig at stillasmontørene blir hørt i planleggingen, og det blir alltid best resultat der stillasmontør og stillasdesigner kan samarbeide om en modell.

For å kunne ta hensyn til alle hindringer og utfordringer som finnes på en byggeplass, for et spesielt bygg eller konstruksjon, er det også viktig å vite om dette når man skal i gang med et stillasdesign. Der det ikke finnes en IFC modell av bygget det kan planlegges rundt, har nå HAKI begynt å skanne plassen med en 3D laserskanner som gir en punktsky med høy detaljgrad. Dette gjør planleggingen enda mer nøyaktig og sikker.

I tillegg til fordelene innen prosjektering tilbyr også HAKI BIM presentasjoner av prosjektene av høy kvalitet for sine kunder. Det er mulig å fremstille realistiske renderinger. Designet kan også lett deles med andre gjennom en link.

HAKI BIM bringer ikke bare bygningsbransjen inn i moderne tid, men forbedrer også sikkerhetsnivåene som bygninger blir laget og vedlikeholdt i, samt effektiviserer prosjektlevering.