Innovativ ventilasjon i innovative boliger

FutureBuilt prosjektet i Ulsholtveien 31 består av 36 klimanøytrale boliger. Det er ett av flere nye boligbygg med LUNOS desentral ventilasjon med varmegjenvinning fra Lavenergisystemer. Felles for boligene er energieffektive løsninger, fornybar energi, passivhusstandard og massivtre, kombinert med trendsettende arkitektur. Ventilasjonen er integrert i husveggene.

LUNOS balansert ventilasjon med varmegjenvinning monteres i boligens yttervegger.
Systemet baseres på prinsippet om regenerativ varmegjenvinning.
Et passivt keramikkelement i ventilatoren akkumulerer varme fra utgående luftstrøm.  Lagret varmeenergi tilbakeføres til friskluften som så tilføres boligen.

  • Komfort og frisk luft
  • Energiøkonomi – særdeles lavt energibehov
  • Høy varmegjenvinning
  • Plassbesparende – uten kanaler
  • Enkel å montere
  • Nærmest vedlikeholdsfri

Ulsholtveien 31: arkitekt: Haugen/Zohar, byggherre: Stiftelsen Betanien, prosjektledelse: CM Prosjekt.


LUNOS e2 benyttes også i stor grad ved rehabilitering.

Her er flere eksempler: http://www.lavenergisystemer.no/prosjekter

Lavenergisystemer AS  -  Tel: 944 76 073  -  www.lavenergisystemer.no
Følg oss