Lunos ventilasjon som tiltak ved energioppgradering

Dato: 20 Apr 2022

Energitiltak kan gå på helsa løs. Inneklimaet kan bli forverret når boligene blir tette. LUNOS ventilasjon bidrar til energisparingen, uten aggregat og ventilasjonskanaler.

Ombygging av boligen er ikke lenger nødvendig for å få på plass et komplett og energieffektivt ventilasjonssystem. Boligeiere behøver ikke akseptere store innkassinger eller nye rørkanaler når huset skal oppgraderes.

Tradisjonell balansert ventilasjon er ofte vanskelig å ettermontere. Lunos monteres skjult i ytterveggene, uten plasskrevende aggregat.

  • Med Lunos har Lavenergisystemer levert energibesparende balanserte ventilasjonssystem til flere tusen norske hjem.

Norske boliger kan spare energi
Energisparing er viktigere enn noen gang. Rekordhøye strømpriser og en varslet energikrise i Europa har, i tillegg til de globale miljøfaktorene, aktualisert temaet.

Ved å redusere varmetapet i eldre boliger kan strømforbruket i Norge reduseres.

Ifølge Sintef står bygningsmassen for over halvparten av strømforbruket i Fastlands-Norge. Dermed blir slike tiltak et godt bidrag for å nå klimamålene.

Varmegjenvinning sparer strøm
Lunos ventilasjon bruker nesten ikke strøm. Likevel er varmegjenvinningen like høy som i et stort anlegg.

Keramikkelement i ventilatorene akkumulerer varmeenergien fra utgående luftstrøm. Denne varmen tilføres den inngående luften når viften skifter retning.

To eller flere ventilatorer utgjør et komplett system. Halvparten trekker luft ut, den andre halvparten tilfører frisk uteluft. Med like mye luft ut som inn, har man et balansert system uten kanaler og aggregat.

Huseiere ønsker ikke kanaler

Huseiere er opptatt av estetikk, og ønsker ikke ventilasjonskanaler.

Desentralisert foretrekkes derfor stadig oftere. Romventilasjon er knapt synlig på veggen. Ventilatorene styres individuelt for hver boenhet og det kan etableres separate soner for ulike rom.

  • Ventilasjonssystemet er enkelt å montere. Det passer også i tynne yttervegger. Lunos benyttes ofte ved energitiltak og oppgradering av boliger.

Lavenergisystemer er pionér innen systemer for bærekraftig desentralisert boligventilasjon i Norge. Vi representerer den ledende europeiske produsenten - Lunos i Berlin; med markedets mest kompakte og diskrete boligventilasjon med høyeste ytelse og lavt lydnivå.

Balansert ventilasjon – rett i veggen!

Se vår rehab-folder!

Referanseprosjekter fra Lavenergisystemer AS

Borettslaget Nardo søndre

Borettslaget Nardo søndre

Rehab | Trondheim | 30-40 Mnok

Rehab av boligkompleks som består av en bygning i Trondheim med 25 leilighete...

BERTRAMJORDET BORETTSLAG, FASADEENDRING

BERTRAMJORDET BORETTSLAG, FASADEENDRING

Utv. reparasjon | Oslo | 12 Mnok

Utv. reparasjon av boligkompleks som består av en bygning i Oslo. Selve byggi...