På tide å tenke nytt om boligventilasjon

Dato: 7 Jun 2023

Variasjoner i ventilasjonsbehovet taler for mer fleksible løsninger.
Spesielt gjelder dette for baderomsavtrekket.

Dilemmaer innen boligventilasjon
Prosjektet Healthy Energy-efficient Urban Ventilation peker på at store variasjoner i behovet for ventilasjon taler for mer behovstilpassede løsninger.

«Hvis kravene til effektivt avtrekk fra våtrom er strengere enn vi egentlig har behov for med tanke på fuktskader, kan det i prinsippet være fornuftig å revurdere kravene, også av hensyn til energibruk».

Tradisjonelle ventilasjonsløsninger tar i liten grad hensyn til at det er store variasjoner i bruken av boliger.

Utfordringer med kanalbasert ventilasjon
VVS Aktuelt omtaler SINTEFs forskningsprosjekt i samarbeid med OsloMet og Universitetet i Oslo.

Forskningsresultatene fastslår at tekniske egenskaper i moderne bad trolig bidrar mer til reduksjon av fuktskader, enn hva baderomsavtrekket gjør.

For mye ventilasjon kombinert med evakuering av «gunstig fukt» bidrar dessuten til problemer forårsaket av tørr luft. Tørre øyne og slimhinner, og økt risiko for smitte av noen typer virus.

Ventilasjonskanaler på utslippstoppen
VVS står for rundt 20 prosent av de bundne utslippene som henger sammen med bruk av materialer i nybygg. Ventilasjonsaggregater og spesielt kanaler topper verstinglisten i følge forskningsprosjektet Grønn VVS.

Krevende med tradisjonell ventilasjon
Å ettermontere balansert ventilasjon i eldre boliger kan også være en utfordring. Det er krevende å finne plass til tradisjonelle anlegg. Huseierne ønsker ikke ventilasjonskanaler.

Desentralt – den nye boligventilasjonen
Lavenergisystemer ventilerer oppholdsrommene lokalt og regulerbart. Med høy grad av varmegjenvinning. Ventilatorene monteres skjult i husets yttervegger. De kombineres med behovsstyrt avtrekk i bad og våtrom.

LUNOS romventilasjon bruker nesten ikke strøm. Likevel er varmegjenvinningen like høy som i store anlegg. Det kan gi støttemidler fra Enova.

Det er ikke lenger nødvendig å bygge om boligen for å få på plass en effektiv og energibesparende ventilasjonsløsning.

Er behovsstyring løsningen?
Fleksible og skalerbare løsninger for boligventilasjon er på sterk fremmarsj internasjonalt. Tyskland og LUNOS leder an i utviklingen.

I oppholdsrommene:

  • LUNOS gir en årsgjennomsnittlig virkningsgrad for varmegjenvinner på over 80 %. *)
  • Energibruken er en brøkdel av forbruket til et kanalbasert system. **)
  • Det kan utstyres med partikkelfilter klasse F7 (ePM1 55 %).

I badet:

  • Effektiv behovsstyring av avtrekket hindrer overstrømning av forurenset luft til oppholdsrom.
  • Intelligent fuktighetsmåling reagerer på endringer i relativ luftfuktighet. Fuktsensorstyrt avtrekk kan raskt fjerne uønsket høy luftfuktighet i badet. Uttørring av luften reduseres når avtrekket for øvrig pauses eller reduseres til et svært lavt nivå.
  • Med bevegelsesdetektering kan avtrekket aktiveres også uten at det produseres damp i rommet.
  • Vifter med trinnløs kapasitetsjustering tilpasser avtrekksvolumet i badet til behovet til enhver tid.

*) iht. gjeldende standard for måling og testing av desentral varmegjenvinning NS-EN 13141-8
**) SFP faktor ned til 0,37 kW/m3/s

Lavenergisystemer er pioner innen desentralisert boligventilasjon i Norge
Vi utarbeider ventilasjonsløsninger og leverer til tekniske entreprenører, byggmestere og tømrere over hele landet. Har du et prosjekt som behøver bedre ventilasjon utarbeider vi forslag.

Balansert ventilasjon – rett i veggen!

Se vår rehab-folder!

Referanseprosjekter fra Lavenergisystemer AS

Borettslaget Nardo søndre

Borettslaget Nardo søndre

Rehab | Trondheim | 30-40 Mnok

Rehab av boligkompleks som består av en bygning i Trondheim med 25 leilighete...

BERTRAMJORDET BORETTSLAG, FASADEENDRING

BERTRAMJORDET BORETTSLAG, FASADEENDRING

Utv. reparasjon | Oslo | 12 Mnok

Utv. reparasjon av boligkompleks som består av en bygning i Oslo. Selve byggi...