Sunt inneklima – uten å bygge om boligen | Ventilasjon uten aggregat og kanaler

Dato: 18 Okt 2021

Ved rehabilitering og oppgradering bør energikrevende avtrekksventilasjon erstattes av system med varmegjenvinning. I arealeffektive boliger er LUNOS løsningen.

Utvendig kledning byttes, det isoleres og fasadene tettes - da må også ventilasjonen forbedres.

Ved rehabilitering i borettslaget Fossum Terrasse ble det først installert ventilasjonsaggregat i garderoben i noen leiligheter. Himlingen i entréene ble senket og tilluftskanaler ble ført gjennom soverommene.
Les mer om rehabilitering her. 

Da sa beboerne stopp - det tok for mye plass.

Slik sparte de plass
Løsningen ble desentraliserte ventilasjonssystem med LUNOS romventilatorer.

  • Det gir minimale inngrep i arealeffektive leiligheter. De kompakte enhetene får plass selv i tynne yttervegger.

Installasjonen er enkel og krever lite prosjektering.

  • Når arbeidet er ferdig er noen diskrete deksler på veggen det eneste som synes, i tillegg til betjeningspanelet på størrelse med en lysbryter.

En bærekraftig løsning
Ventilatorene sørger for komfortabelt inneklima og bidrar til å redusere varmetapet. Varmegjenvinningsgraden er over 80 % iht gjeldende standard (NS-EN 13141-8).

  • Det er på nivå med aggregatbaserte systemer. Systemet bruker nesten ikke strøm. Det bidrar positivt til energibesparelsen.

Ventilasjon skjer aldri helt lydløst.

  • Evaluering og sammenligning med konkurrerende romventilatorer bekrefter teknisk dokumentasjon; LUNOS er de mest stillegående.

 Teknisk infoblad. 


Miniventilasjon fra Lavenergisystemer
LUNOS er et desentralisert ventilasjonssystem som monteres skjult i ytterveggene i ett eller flere rom. Et keramikkelement i ventilatoren akkumulerer varmeenergien fra utgående luftstrøm. Denne varmen tilføres den inngående luften når viften skifter retning.

To eller flere ventilatorer utgjør et komplett system. Halvparten trekker luft ut, den andre halvparten tilfører frisk uteluft. Med like mye luft ut som inn, har man et balansert system uten kanaler og aggregat.


Sunnere inneklima og redusert vedlikeholdsbehov
LUNOS er den ledende Europeiske produsenten av desentral ventilasjon. Lavenergisystemer har levert desentral ventilasjon fra tyske LUNOS siden 2013.

- Det bidrar til sunnere inneklima og reduserte oppvarmingskostnader i flere tusen norske hjem.
På Bygg Reis Deg presenteres system og nyheter.

Aktuelt om desentralisert ventilasjon.

 

Referanseprosjekter fra Lavenergisystemer AS

Borettslaget Nardo søndre

Borettslaget Nardo søndre

Rehab | Trondheim | 30-40 Mnok

Rehab av boligkompleks som består av en bygning i Trondheim med 25 leilighete...

BERTRAMJORDET BORETTSLAG, FASADEENDRING

BERTRAMJORDET BORETTSLAG, FASADEENDRING

Utv. reparasjon | Oslo | 12 Mnok

Utv. reparasjon av boligkompleks som består av en bygning i Oslo. Selve byggi...