Boligventilasjon – Uten plasskrevende tekniske installasjoner

Dato: 6 Jun 2018

Ventilasjon er viktig ved fasaderehabilitering og oppgradering av boliger. LUNOS er et komplett system med svært høy varmegjenvinning. Når huset blir tett og det oppstår behov for kontrollert ventilasjon er LUNOS enkelt å montere. Uten aggregat og kanaler. Frisk luft – helt enkelt!

Lavenergisystemer er pionerer innen desentral boligventilasjon.

Fler enn tusen norske hjem har hittil fått bedre inneklima og frisk luft med ventilasjon fra Lavenergisystemer.

I kompakte boliger og ved energirehabilitering sikrer LUNOS e2 et godt innemiljø uten større bygningsmessige inngrep. De diskret ventilatorene passer også i tynne yttervegger.

Installasjonen krever begrenset arbeidsinnsats. Driftskostnadene blir betydelig lavere enn ved større ventilasjonsanlegg.

Ventilatorene tar mindre plass og gir høyere varmegjenvinning en lignende produkter.

Sunt inneklima - uten plasskrevende aggregat og ventilasjonskanaler.

Balansert ventilasjon – rett i veggen!


Referanseprosjekter Lavenergisystemer AS

Borettslaget Nardo søndre

Borettslaget Nardo søndre

Rehab | Trondheim | 30-40 Mnok

Rehab av boligkompleks som består av en bygning i Trondheim med 25 leilighete...

BERTRAMJORDET BORETTSLAG, FASADEENDRING

BERTRAMJORDET BORETTSLAG, FASADEENDRING

Utv. reparasjon | Oslo | 12 Mnok

Utv. reparasjon av boligkompleks som består av en bygning i Oslo. Selve byggi...