Duri Lanserer Recoma i Norge

Dato: 14 Sep 2022

En revolusjonerende konstruksjonsplate basert på 100% resirkulerte materialer.
Mer miljøvennlig blir det ikke!

RECOMA fremstiller byggplater av gjenvunnet materiale med en unik kombinasjon av egenskaper: hardføre og slitesterke, beskyttet mot fukt og mugg, varme- og lydisolerende og 100 % gjenvinnbare. RECOMA fremstiller produktene sine av 100% gjenvunne komposittpakker i en prosess som gir 0 avfall, 0 utslipp, og 0 tilsetningsstoffer. Dessuten er produktene 100% gjenvinnbare og dermed del av en bærekraftig sirkulær økonomi. RECOMA bruker 100% næringsmiddelgodkjente materialer i fremstillingen av byggematerialer, uten å tilsette verken lim eller kjemikalier. Det betyr at materialet er trygt og arbeidsmiljøvennlig for produsenter, installatører og beboere i hus som er laget av det.

RECOMA PackWall er en byggplate utviklet for bygg, anlegg og møbelproduksjon. Byggplaten kan bestilles etter mål, men tilbys som standard i målene 1200 x 2500, 900 x 2500, 600 x 2500 og 300 x 2500 mm. Tykkelsen kan variere mellom 8 og 18 mm, avhengig av produktvariant (se tabellen under punkt 3). Platene er dekket av PE-belagt (25 g/m²) kartong (205 g/m²) (som vist på bildet til høyre), noe som gjør overflaten jevn og klar for behandling. Densitet ca. 850–950 kg/m³. Tykkelsesmargin +/- 0,7 mm.

Produktet fremstilles av gjenvunne komposittpakker, hovedsakelig resirkulert drikkekartong for væsker som skilles ut fra avfallsstrømmen. Dette innebærer at materialet ikke krever nedbryting av naturresurser eller felling av skog, men kan
brukes i en sirkulær løsning for byggematerialer i stedet for å forbrennes. Kjernen av det knuste materialet består av 60–65 % cellulosefiber (kartong), 30–35 % lavdensitetspolyeten (LDPE) og 1–5 % aluminium (film). RECOMA PackWall fremstilles med patentert teknologi. Råmaterialet males opp i en kvern til biter på 25–30 mm og presses så til byggplater under høy varme og høyt trykk. Dette skjer uten kjemiske tilsetninger eller bindemidler. Produksjonsprosessen
krever heller ikke vann. Produksjonen drives 100 % av fornybar kraftproduksjon i Hässleholm i Sverige.