Slik bygger vi fryselager og kjølelager

Dato: 20 Jun 2022

Et kjøle- eller fryselager bidrar til å opprettholde kvaliteten på matvarer og andre næringsmidler. Regionsjef Hilde Nordli forteller kort om hvordan vi løser våre prosjekt.

- Det viktigste for oss er at kunden får et sluttresultat som de blir fornøyd med. I stor grad handler dette om å kartlegge behov så tidlig som mulig i prosessen, og dermed kunne rådgi og presentere muligheter underveis, sier regionsjef på Østlandet i Svalinn, Hilde Nordli.

Hun har jobbet i Svalinn i syv år, og har bransjeerfaring fra 2005. På kontoret på Nesbru rett utenfor Asker har Nordli personalansvar for én prosjektselger, to prosjektledere og fem montører, og jobber ellers med oppfølging, bestillinger og kundekontakt. Avdelingen på Nesbru har et stort geografisk område hvor flesteparten av prosjektene er sentrert rundt stor-Oslo.

Fokus på holdbarhet

Svalinn er landets eldste og mest erfarne bygger av kjølelager og fryselager, og kjenner godt til kravene som stilles når det kommer til oppbevaring av næringsmidler.

- Når vi bygger et kjøle-eller fryselager ligger hovedfokuset selvsagt på å sikre holdbarhet. Noe av det første vi spør om er nettopp derfor hva som skal lagres i det tiltenkte lageret, slik at vi kan tilpasse valg, materiale og løsningen etter det, sier Nordli.

Paneler vi bruker i rom og lager hvor det skal produseres eller lagres mat, er dekket av et foliebelegg vi kaller «Foodsafe». Slike rom krever ofte overflater som er lyse, enkle å rengjøre og har en overflate som ikke avgir skadelige stoffer. Denne folien har de beste egenskapene når det gjelder evne å motstå mekanisk slitasje og sterke vaskemidler.

Ivaretar sikkerheten

I tillegg til holdbarhet, er det viktig for oss i Svalinn å bruke produkter som tilfredsstiller alle lover og forskrifter som omhandler arbeidsmiljø og sikkerhet.

- Mange av våre prosjektledere og montører har ekstremt lang fartstid, og god kunnskap og erfaring når det kommer til isolering, kulde og hygiene. Vi bygger i henhold til de forskriftene som gjelder, som betyr at vi har et stort fokus på riktig bruk av materialer.

Våre paneler er elementer bestående av PIR-skum som kjernemateriale. Dette blir innkapslet mellom to stålplater, og er det best isolerende materiale (U-verdi) som finnes i forhold til tykkelse. Til forskjell fra noen leverandører, bruker Svalinn utelukkende PIR-panel i stedet for PUR.

- PUR-skum har store begrensinger i forhold til bruksområder på grunn av gjeldende regelverk og brannklassifiseringer. PIR-panel har brannklassifisering B-s1,d0 og har derfor et større bruksområde, samt gir bedre sikkerhet mot brann, som er ekstremt viktig for oss.

- Isolering, kulde og hygiene er våre fokusområder for å sikre god holdbarhet. Våre leveranser skal derfor være godt isolert, tilrettelagt for å unngå temperatursvingninger og brukervennlig. «Foodsafe» er giftfri og motstandsdyktig mot mugg, samtidig som den er veldig tett, holdbar, lett å rengjøre og godkjent for bruk i lokaler hvor mat ikke er pakket.

Vi leverer også et bredt spekter av dører og porter som tåler svært tøff behandling, og samtidig er helt i toppen når det gjelder isoleringsevne. Hos oss får du alt fra store elektriske skyveporter til små slagdører.

- Dette er kvalitetsdører som sikrer at vi reduserer energitap. Ofte bygger vi nemlig fryse- eller kjølerom inne i et varmt eksisterende bygg, og da er det viktig at dørene og portene er helt tette. På denne måten slipper man å bruke for mye strøm for å kjøle ned innholdet på lageret, sier Nordli.

Les mer om våre dører og porter!

PIR-panelene vi bruker er et godt miljøvennlig alternativ, grunnet lang holdbarhet av materialet og høy isoleringsevne, som gjør at det krever mindre CO2 for nedkjøling.

Les mer om våre panel!

En god sparringspartner

I tillegg til å være totalleverandør, er Svalinn en sparringspartner og veileder på prosjekter. Vår erfaring i å løse utfordringer for våre kunder, gjør at vi gjenkjenner de fleste problemstillinger. Dette gir oss unik kompetanse, som skaper verdi for våre kunder.

- Uavhengig om kunden har konkrete spesifikasjoner eller behøver rådgivning til prosjektering, påtar vi oss alle typer oppdrag uansett størrelse, behov og bruksområde, avslutter Nordli.

Den typiske kunde av kjøle- eller fryselager er næringsmiddelindustrien, blant annet dagligvare, matproduksjon, fiskeindustrien, storkjøkken og de som jobber med mat generelt.

Les mer om våre kjølelager og fryselager!