Våre kjølerom reduserer matsvinn

Dato: 13 Nov 2023

Som totalentreprenør av kjølerom og fryserom er Svalinn opptatt av å redusere matsvinn, og ta vare på maten. Ved å fokusere på riktige temperaturer i kjølerom, spesialtilpassede paneler og vareflyt, bidrar vi til at mindre mat kastes.

- Svalinn vet hva de holder på med når det kommer til temperaturregulering, sier Roald Krossøy. Han er teknisk sjef i ASKO Vest, og har samarbeidet med Svalinn i mange år.

Da ASKO skulle ha nytt logistikklager for kjøl- og tørrvarer i 2005, var Svalinn totalentreprenør, og tett involvert i planleggingen av bygget. Siden den tid har bygget blitt utvidet i flere omganger, med tett samarbeid mellom ASKO og Svalinn.

I dag er bygget på over 45 000 kvm, og har ulike seksjoner for frys- og tørrvarer.

- Vi tilpasset vareflyten gjennom bygget, slik at varene ikke blir liggende for lenge før de kommer inn i kjølerommet, forteller Rune Søreide.

Han er divisjonssjef i Svalinn, og har jobbet med kjølerom og fryserom i mange år.

- I dagligvarebransjen er det strenge krav til temperaturregulering, og det er viktig å sørge for at vareflyten er korrekt – slik at maten ikke blir liggende for lenge før den kommer inn i fryselageret. Ellers risikerer man at mye mat ikke kan leveres videre til butikkene, og det er det veldig fokus på, fortsetter han.


ASKO Vest sitt anlegg. Foto: ASKO Vest.

Kjølerom med energioptimaliserte paneler
Som totalentreprenør bygger Svalinn kjølerom og fryserom som er tilpasset kundens behov og bransjens krav.

- Hvis temperaturen for frysegrader kommer under kravene, går det alarmer og vi må gjøre tiltak. Når vi i tillegg har lasteramper fra kjølte områder, er vi avhengige av at alt fungerer slik at temperaturen i rommet holder seg – selv om det er varmt ute. Her vet Svalinn hva de holder på med, forteller Krossøy.

Som entreprenør har Svalinn hatt fokus på dette i mange år, og opparbeidet seg høy ekspertise på krav og behov innen ulike bransjer.

- Vi har flere ulike løsninger og tiltak for kjølerom og fryserom, slik at man forhindrer matsvinn. Blant annet bruker vi luftgardiner for å få ned energibruken i byggene, slik at man kan ta vare på maten og senke energibehovet for kjølingen. Dette er en fordel når man kjører varer inn og ut av byggene, sier Søreide.

Det er også stort fokus på å bruke riktige materialer.

- Vi energioptimaliserer panelene slik at energitrykket går ned, og man slipper temperatursvingninger i rommet. Her er det viktig å velge riktig produkt til størrelsen på fryserommet, og vi tilpasser derfor paneltykkelsen etter størrelsen på rommet. Matvarene er avhengig av stabil temperatur, og våre paneler bidrar til dette.  

Også overflatebelegget må være riktig for å ta vare på maten.

- I dagligvarebransjen er det krav om at overflatebeleggene skal være godkjente i henhold til matvaretype og emballasje, og vi leverer paneler som er godkjente for dette og som ivaretar alle regler. Dette har vi høyt fokus på. Feil overflatebelegg vil kunne være katastrofalt for varene og lagerets drift, forteller Søreide.


Divisjonssjef, Rune Søreide.

Fornøyd med samarbeidet
Da ASKO skulle utvide bygget i 2015-2016, var det også Svalinn som sto for totalentreprisen. Krossøy er svært fornøyd med leveransen, og gir Svalinn gode skussmål.

- Vi har veldig gode erfaringer med å jobbe med Svalinn. Etter at bygget er ferdig følger de opp på driftssiden, og ordner alltid opp – mye lenger enn hva man kan forvente ut fra kontraktene. Vi er veldig fornøyde med leveransen, og stoler på dem.

- Da vi flyttet inn i det nye logistikklageret skjedde alt etter planen, til riktig tid, og under budsjett. Det skal Svalinn ha mye av fortjenesten for, avslutter han.