Slik bygger vi bærekraftige bygg

Dato: 27 Feb 2023

I Svalinn er vi bevisst på at bransjen vår står for en stor del av energibruken og indirekte klimagassutslipp i Norge. Vi har derfor stort fokus på å redusere energibruken og ivareta bygget når det er i produksjon!

- Vi er opptatt av å ta vare på tiden som kommer, og ønsker å være førstevalget når noen skal velge en entreprenør. Svalinn har derfor som mål å bygge for fremtiden, og i det ligger det at vi stadig er på jakt etter nye bærekraftige løsninger, sier senior prosjektselger og teknisk sjef i Svalinn, Stig Kobbeltvedt.

Han har jobbet i Svalinn siden 2000, og var med å bygge opp regionskontoret i Bergen. I senere tid tok han over rollen som divisjonssjef for totalentreprise. Som teknisk sjef har Kobbeltvedt ansvar for support på byggtekniske løsninger, både reklamasjon, problemløsning og oppfølging.


Senior Prosjektselger & Teknisk Sjef, Stig Kobbeltvedt.

Tette bygg med lang levetid
Et bærekraftig bygg gir økonomisk verdi knyttet til arealeffektivitet, lave driftskostnader, høy bruksverdi og sosiale kvaliteter. Dette innebærer blant annet at man som utbygger sikrer rett funksjonalitet og gode brukerkvaliteter, og sikrer rett avkastning for eier.

I Svalinn bygger vi kvalitetsbygg og -rom med lang levetid. Når det kommer til bærekraft, er hovedfokuset vårt å redusere energibruken og få til gode løsninger når det kommer til å ivareta den nedkjølte energien så godt som mulig. I dette ligger det blant annet å sette opp tette bygg med høy isolasjonsevne og lang levetid.

Mange av de byggene og rommene Svalinn bygger har store krav til hygiene, da det gjerne er mat som skal oppbevares. Våre rom og bygg sin viktigste oppgave er å beskytte og ivareta kvaliteten til våre kunders største verdi. Korrekt og forsvarlig lagring av mat er viktig, både i mindre og større skala. Svalinn sin kompetanse er å bygge rom og bygg for å beholde kvaliteten på matvarer med å sikre riktig temperatur, samtidig eliminere matsvinn og redusere risikoen for kuldetap og energi.

- En av de store utfordringene våre er å forhindre kuldetap, og derfor er dette et område vi stadig jobber med å perfeksjonere. Vi vet for eksempel at det er mest svinn av produsert energi i overgangene eller åpningene. Gode løsninger for dører og porter er derfor viktig for oss, og noe vi lang erfaring med, sier Kobbeltvedt.  

Prosjektleder, Michael Østblom viser frem BIM kiosk på byggplass til Stig Kobbeltvedt og Julie Stenrød.

Bærekraftige valg
Når det gjelder materialer, er vi veldig opptatt av å forstå bruken og ta de riktige valgene ut ifra kundenes behov. Dersom bygget står i værutsatte, aggressive miljøer hvor for det er fare for korrosjon er det blant annet noe vi tar høyde for.

- Vi er opptatt av å velge de materialene som gir lengst levetid for det spesifikke bygget eller rommet. I tillegg vurderer og leter vi stadig etter materialer som gir lavere CO2-avtrykk, og bruker for eksempel karbonredusert betong. Vi har som nevnt fokus på å bygge for fremtiden, og forbereder blant annet bygget for fremtidige løsninger som kan etter-installeres, som for eksempel solceller. Vi er også opptatt av å sikre fleksibilitet i byggene slik at de kan tilpasses kundens fremtidige behov for endring.

I tillegg til selve byggingen, er Svalinn opptatt av å ta miljøvennlige valg ellers i arbeidshverdagen. Vi har blant annet begynt å bytte ut firmabilene våre og gå over til elbiler, samtidig som å ha fokus på utslippsfrie byggeplasser. På en byggeplass blir det også mye søppel, noe vi er bevisst på.

- Når det gjelder avfallshåndtering på byggeplassene, har vi høyt fokus på sorteringsgrad. Vi måles også ofte på energiforbruk gjennom året, og ut ifra de siste målingene ser vi at vi klarer å bygge bygg med lavt energibruk i forhold til mange andre. Det motiverer oss til å fortsette med og bli enda bedre til å tenke og jobbe mer miljøvennlig, avslutter Kobbeltvedt.