Takfotventil

Takfotventil

Takfotventil

Prinsippet med kaldt loft og lufting via takfot er svært utbredt og har fungert meget bra siden det ble introdusert i Norge på 1950-tallet. Prinsippet sikrer tilstrekkelig utlufting av takkonstruksjonen og hindrer soppvekst og andre fuktskader, samtidig som takflaten beholdes kald for å unngå uønskede følgeskader av snøsmelting og ising ved takfot og takrenner. Men prinsippet har alltid vært problematisk under brann, fordi branner spres til loft og tak ved at flammene slår ut gjennom vindu og opp gjennom de åpne luftespaltene i takfoten. Branner som spres til kaldt loft resulterer ofte i store materielle ødeleggelser.

Med FB Takfotventil har man nå fått en enkel og sikker løsning, som både ivaretar behovet for lufting gjennom takfot samtidig som den effektivt hindrer spredning av brann. Lufteventilen er godkjent for 30 minutter brannmotstand (EI 30) og tilfredsstiller således anbefalingene om branncellebegrensende utførelse av takfot.

Brosjyre
REACH deklarasjon
RISE teknisk godkjenning
Datablad
Monteringveiledning
Vedlikehold av rustfritt stål
BIM

Relaterte produkter

Hulromsventil

Hulromsventil

I likhet med de øvrige Firebreather produktene tilfredsstiller hulromsventile...

Overstrømsventil

Overstrømsventil

Ventilering gjennom branncelleskiller kan være utfordrende der kondens og var...

Luftelukeventil

Luftelukeventil

I vegger med brannklassifiseringskrav (branncellebegrensende konstruksjoner) ...

Nyheter fra Securo AS

Ventilert fasade, brann i hulrom og brannfeltoppdeling

Ventilert fasade, brann i hulrom og brannfeltoppdeling

Bruk av ventilerte fasader er en av de mest vanlige måtene å bygge på i Norge...

Trekonstruksjoner og Firebreather® Hulromsventil: Brannbeskyttelse for bærekraftige byggemetoder

Trekonstruksjoner og Firebreather® Hulromsventil: Brannbeskyttelse for bærekraftige byggemetoder

I vår søken etter mer bærekraftige og miljøvennlige byggemetoder har trekonst...

Ventilert fasade, brann i hulrom og brannfeltoppdeling

Ventilert fasade, brann i hulrom og brannfeltoppdeling

Bruk av ventilerte fasader er en av de mest vanlige måtene å bygge på i Norge...

Brannsikring av fasade

Brannsikring av fasade

Markedets eneste Hulromsventil og brannstopp for luftespalten i ventilert fas...