Hulromsventil

Hulromsventil

Hulromsventil

I likhet med de øvrige Firebreather produktene tilfredsstiller hulromsventilen både behovet for tilstrekkelig lufting under kledningen og behovet for å redusere spredning av brann.
Den er den eneste tilsvarende ventilen i verden med brannmotstand mens den fortsatt er åpen for ventilering. Alle andre lignende produkter slipper gjennom flammer og varme en periode før de lukker og det er da en stor risiko for at brann sprer seg.

Hulromsventil - Brosjyre
Hulromsventil -  PDFProduktdatablad / monteringsanvisning
Hulromsventil -  Produktdokumentasjon RISE
Hulromsventil -  Montering i utlektet kledning
Hulromsventil -  Montering i luftet tak - ved takrenne
Hulromsventil -  Montering i luftet tak - mellom isolert tak og overtak
Hulromsventil -  Vedlikehold rustfritt stål
Hulromsventil -  Montering i utlektet vertikal kledning
Hulromsventil -  Montering i utlektet horisontal kledning
Hulromsventil -  Montering i luftet tak - ved takrenne
Hulromsventil -  Montering i luftet tak - mellom isolert tak og overtak
Hulromsventil - BIM - GSM
Hulromsventil - BIM - IFC
Hulromsventil - BIM - DWG

Relaterte produkter

Overstrømsventil

Overstrømsventil

Ventilering gjennom branncelleskiller kan være utfordrende der kondens og var...


Takfotventil

Takfotventil

Med FB Takfotventil har man nå fått en enkel og sikker løsning, som både ivar...


Luftelukeventil

Luftelukeventil

I vegger med brannklassifiseringskrav (branncellebegrensende konstruksjoner) ...


Nyheter Securo AS

Brannsikring av fasade

Brannsikring av fasade

Markedets eneste Hulromsventil og brannstopp for luftespalten i ventilert fas...

Brannsikring av fasade

Brannsikring av fasade

Moderne ventilerte fasadesystemer har blitt et av de mest foretrukne valgene ...

Brannspredning i fasade

Brannspredning i fasade

Moderne ventilerte fasadesystemer har blitt et av de mest foretrukne valgene ...

Brannsikring av fasade

Brannsikring av fasade

Markedets eneste Hulromsventil og brannstopp for luftespalten i ventilert fas...