Brannsikring av fasade

Dato: 9 Sep 2020

Brann som sprer seg i fasade kan få store konsekvenser for både bygninger og mennesker, noe vi ikke minst så i brannen i Grenfell Tower i London der 71 personer døde og bygningen ble totalskadd.

Dette har verden over gitt et enormt fokus på hvilke materialer som brukes i fasade og hvordan vi best mulig kan sikre oss mot spredning av brann i fasade.
God seksjonering i luftespalten ved bruk av ventilerte hulromsventiler er essensielt for å hindre brannspredning i fasaden.Brann som bare sprer seg på utsiden av kledning er ofte ikke så kritisk, mens brann som sprer seg i luftspalten bak kledningen kan spre seg 5-10 ganger raskere på samme tid på grunn av rask oppdrift av varm luft i luftespalten, sammenlignet med brann på utsiden.

Hastighet opp til 8 meter per minutt har blitt målt.

Les mer om vår teknologi og Firebreather Hulromsventil på www.securo.no.


Firebreather Hulromsventil

 • Ingen brannspredning til branncellen over via tilslutning i vegg/dekke (A).
 • Ingen brannspredning til branncellen over via luftespalt og vindu (B).
 • Begrenset brannspredning i hulrom.
 • Begrenset brannspredning i fasade som testet med SP FIRE 105 fasadetest (C).
 • Blokkere Flammer fra første sekund.
 • (andre produkter tillater Flammer å passere første 5 min).
 • Stopper brennende dråper fra å spre seg nedover i konstruksjonen.
 • Nettet sørger for at intumescenten ikke går i oppløsning under brann.
 • Blokkerer gnist.
 • Blokkerer for skadedyr og insekt større enn 2mm.


Mer om produktet Hulromsventil

Hulromsventil

I likhet med de øvrige Firebreather produktene tilfredsstiller hulromsventilen både behovet for tilstrekkelig lufting under kledningen og behovet for å redusere spredning av brann.

Hulromsventil - Brosjyre
Hulromsventil - PDFProduktdatablad / monteringsanvisning
Hulromsventil - Produktdokumentasjon RISE
Hulromsventil - Montering i utlektet kledning
Hulromsventil - Montering i luftet tak - ved takrenne
Hulromsventil - Montering i luftet tak - mellom isolert tak og overtak
Hulromsventil - Vedlikehold rustfritt stål
Hulromsventil - Montering i utlektet vertikal kledning
Hulromsventil - Montering i utlektet horisontal kledning
Hulromsventil - Montering i luftet tak - ved takrenne
Hulromsventil - Montering i luftet tak - mellom isolert tak og overtak
Hulromsventil - BIM - GSM
Hulromsventil - BIM - IFC
Hulromsventil - BIM - DWG