Ventilert fasade, brann i hulrom og brannfeltoppdeling

Dato: 20 Mar 2023

Bruk av ventilerte fasader er en av de mest vanlige måtene å bygge på i Norge. I en ventilert yttervegg er det luftespalte bak kledningen. Luftespalten fjerner overflødig fuktighet fra konstruksjonen gjennom luftgjennomstrømning, og holder konstruksjonen tørr for å unngå råteskader.

Luftstrømmen i spalten er normalt oppover og åpninger i bunnen lar luften komme inn i gapet, og åpninger på toppen skaper en naturlig ventilasjon av fasaden.
Denne frie luftstrømmen bak kledningen er svært viktig for å holde hulrommet tørt og unngå fuktskader på konstruksjonen.

Luftegapet bak kledningen med en kontinuerlig luftsgjennomstrømning gir flere fordeler, men samtidig gjør dette også fasaden til en av de mest utsatte delene av en bygning i brann.

Hvorfor er brann i hulrom så farlig?
En innvendig brann som når overtenning kan bryte ut gjennom et vindu og spre seg til veggkonstruksjonen, spesielt i luftspalten bak kledningen.
Den såkalte skorsteinseffekten gjør at en slik brann spres veldig raskt og kan spre seg videre i luftespalten og inn vindu eller andre åpninger til overliggende etasjer.

Brann som bare sprer seg på utsiden av kledning er ofte ikke så kritisk, mens brann som sprer seg i luftspalten bak kledningen kan spre seg 5-10 ganger raskere på samme tid.
Hastighet opp til 8 meter per minutt er målt.
Selv om hulrommet består av kun ikke-brennbare materialer og overflater, kan uforbrente gasser kombinert med ”skorsteinseffekten”, bevege seg raskt gjennom hulrommet og antenne hver gang det får lufttilgang.

Brannfeltoppdeling av fasade
Akkurat som brannceller inne i en bygning hindrer en brann fra å spre seg, bør også fasaden deles inn i brannfelt. Dette blir som regel gjort gjennom å stoppe brann fra å spre seg til etasjer over der en brann har startet.

En riktig konstruert fasade og bruk av hulromsventiler skal føre til en sikker brannfeltoppdeling.
Dette sikrer at brann ikke kan spre seg raskt mellom brannfeltene og over store avstander, og ivaretar integriteten til konstruksjonen.

Bruk av horisontale hulromsventiler installert i etasjeskille vil forhindre at brann sprer seg fra opprinnelsesstedet til etasjer over.

På tegningen til høyre ser vi hvordan en kan dele en fasade inn i brannfelt gjennom å bruke ventilerte hulromsventiler i etasjeskille som sørger for at normal lufting av fasaden ivaretas og samtidig sørger for god brannsikring og ved å bruke ikke-ventilerte brannstopp installert vertikalt.Firebreather® Hulromsventil
Med Firebreather® Hulromsventil kan man seksjonere hulrommet under kledningen slik at brannspredningen stoppes.

 I likhet med våre øvrige produkter tilfredsstiller hulromsventilen både behovet for tilstrekkelig lufting under kledningen og behovet for å redusere spredning av brann. Den er den eneste tilsvarende ventilen i verden med brannmotstand mens den fortsatt er åpen for ventilering og dermed det eneste produktet som aldri lar flammer, gnist eller varme spre
seg inn i luftegapet bak kledningen.

Hulromsventilene monteres bak fasadekledning enten ved bunnsvill eller i etasjeskille for å hindre brannspredning mellom etasjer.

Ventilen er også godt egnet til å brukes i luftespaltene i takutstikk.
Se monteringsanvisning for forslag til måter å montere FB Hulromsventil.

Ventilen tetter ikke hulrommet når den er montert, men tillater nødvendig utlufting under kledningen. Ved brann vil produktet tette lufteåpningene og hindre omfattende brannspredning.
Hulromsventilen kommer i flere ytelsesvarianter – EI30, EI60 og EI90.