Brannsikring av fasade

Dato: 18 Mai 2022

Moderne ventilerte fasadesystemer har blitt et av de mest foretrukne valgene rundt om i verden for høye konstruksjoner. Det gir god fleksibilitet i forhold til design og god værbeskyttelse, der en fri luftstrøm bak kledningen er veldig viktig for å holde hulrommet tørt og unngå råteskader. Samtidig gjør dette også fasaden til en av de mest utsatte delene i en bygning i en brann og brannmotstand bør være en integrert del av et fasadesystem for å hindre brannspredning.

Brannspredning i fasade må begrenses og kravet til brannmotstanden bør være:

  • Det bør være en god brannfeltoppdeling.
  • Brannspredning langs yttersiden av fasaden bør begrenses
  • Brannspredning i hulrommet i fasaden må stoppes.I luftespalter som krever luftgjennomstrømning for å unngå fuktskader i en normalsituasjon, kan det oppstå en veldig rask brannspredning i luftespalten på grunn av «skorsteinseffekten».

Når oksygenet i luftspalten er brukt opp, vil brannen søke mer oksygen og bevege seg raskt oppover.


 

 

Brann som bare sprer seg på utsiden av kledning er ofte ikke så kritisk, mens brann som sprer seg i luftspalten bak kledningen kan spre seg 5-10 ganger raskere på samme tid.

Hastighet opp til 8 meter per minutt er målt.

Selv om hulrommet består av kun ikke-brennbare materialer og overflater, kan uforbrente gasser kombinert med «skorsteinseffekten», bevege seg raskt gjennom hulrommet og antenne hver gang det får lufttilgang.

 

 

 

Leap-Frog effekten
Ved brann i et rom kan brannen utvikle seg så vi får en overtenning. Varme gasser bryter ut av vinduet og kan spre seg inn gjennom vindu og andre gjennomføringer i veggen i etasjen over.

Hvis sekundær brann får utvikle seg, vil prosessen gjenta seg fra etasje til etasje. Vi får da det vi kaller for en leap-frog effekt med brann som beveger seg oppover i bygget, hvis den ikke blir stoppet fra å spre seg videre i hulrommet.

Og selv om bygget er fullsprinklet er det antagelig ikke kapasitet til å kontrollere en brann som har spredd seg til så store områder.

På bildet til høyre ser vi at det har oppstått en brann som har fått overtenning, vinduet har blitt knust og varmer gasser strømmer ut fra toppen av vinduet og inn i hulrommet bak kledningen. Samtidig vil luft trekkes inn i den nederste delen av vinduet og mate brannen med mer oksygen.

 

 

 

Securo Firebreather® Hulromsventil

Hulromsventiler er brannstopp som er installert i en bygnings hulrom i fasade eller i tak og er en essensiell del for brannsikring av fasader.

I fasade installeres brannstopp horisontalt mellom etasjer og vertikalt på veggnivå for å oppnå en god brannfeltoppdeling.

Securo Firebreather® Hulromsventil hindrer effektivt brann fra å spre seg i luftespalten bak kledning og er dermed veldig effektiv for å ivareta den nødvendige seksjoneringen mellom brannceller og etasjer i bygg.

Hulromsventilen er det eneste produktet i verden med brannmotstand mens den fortsatt er åpen for ventilering. Alle andre produkter slipper gjennom flammer og varme i opptil flere minutter før de reagerer og lukker for spredning av brann.

Den raske spredningen av brann i luftespalten bak kledning gjør at brann ofte får spre seg før disse produktene har noen virkning. Slike produkter vil også være åpen for brannspredning gjennom gnistregn uten at det noen gang blir varmt nok til at de tetter for brannspredning.

Den momentane brannstoppeffekten til Firebreather® Hulromsventil er dermed essensiell for å hindre brannspredning i luftespalten bak kledning og dermed for å ivareta sikkerheten til folk og bygninger.


Hulromsventilen har et innlegg med en ekspanderende masse som ved varme tetter hulrommet helt for brannspredning.

Markedets eneste Hulromsventil og brannstopp for luftespalten i ventilert fasade med norsk teknisk godkjenning.

Securo Firebreather® Hulromsventil er testet etter europeisk standard EN 1366-4 og har teknisk godkjenning fra RISE (tidligere Sintef).

Andre produkter på det nordiske markedet vil i tiden før de lukker for brannspredning slippe gjennom flammer og varme og klarer da ikke kravet til integritet og isolasjon i den europeiske teststandarden.

Disse produktene må i hvert enkelt prosjekt vurderes av en brannrådgiver som da står ansvarlig for bruk av produktene i de aktuelle prosjektene.

Hulromsventilen er testet etter følgende teststandarder:

  • EN 1366-4:2006
  • ASTM2912 – Direkte flammetest
  • SP105 fasadetest – tredjepartstest
  • Lepir2 fasadetest – tredjepartstest
  • BS8414 fasadetest – tredjepartstest