Brannsikring av fasade

Dato: 18 Okt 2021

Markedets eneste Hulromsventil og brannstopp for luftespalten i ventilert fasade med norsk teknisk godkjenning og momentan brannstopp.

Velger du et produkt med teknisk godkjenning for det norske markedet når du skal brannsikre din fasade?
Les om den eneste hulromsventilen og brannstopp for luftespalten i ventilert fasade som har godkjent produktdokumentasjon for det norske markedet og hvorfor det er så viktig at slike produkter er branntett fra første sekund

Brann som sprer seg i fasade kan få store konsekvenser for både bygninger og mennesker, noe vi ikke minst så ved Grenfell brannen i London der 71 personer døde og bygningen ble totalskadd. Dette har verden over gitt et enormt fokus på hvilke materialer som brukes i fasade og hvordan vi best mulig kan sikre oss mot spredning av brann i fasade.
Brann som sprer seg kun på utsiden av fasadekledning trenger ikke å være kritisk, mens brann som spres i luftespalten bak kledningen kan på grunn av rask oppdrift av luft spre seg 5-10 ganger høyere på samme tid sammenlignet med brann på utsiden. Hastigheter på opptil 8 meter per minutt er målt.
Brann kan også spre seg i ventilerte hulrom bak kledningen selv om overflatene i hulrommet er ubrennbare.
God seksjonering i luftespalten er derfor essensielt for å hindre brannspredning i fasade.

Securo Firebreather Hulromsventil

For momentan brannstopp i ventilert fasade
Securo Firebreather Hulromsventil hindrer effektivt brann fra å spre seg i luftespalten bak kledning og er dermed veldig effektiv for å ivareta den nødvendige seksjoneringen mellom brannceller og etasjer i bygg.

Hulromsventilen er det eneste produktet i verden med brannmotstand mens den fortsatt er åpen for ventilering. Alle andre produkter slipper gjennom flammer og varme i opptil flere minutter før de reagerer og lukker for spredning av brann.
Den raske spredningen av brann i luftespalten bak kledning gjør at brann ofte får spre seg før disse produktene har noen virkning. Slike produkter vil også være åpen for brannspredning gjennom gnistregn uten at det noen gang blir varmt nok til at de tetter for brannspredning. Den momentane brannstoppeffekten til Firebreather Hulromsventil er dermed essensiell for å hindre brannspredning i luftespalten bak kledning og dermed for å ivareta sikkerheten til folk og bygninger.

Markedets eneste Hulromsventil og brannstopp for luftespalten i ventilert fasade med norsk teknisk godkjenning.

Securo Firebreather Hulromsventil er testet etter europeisk standard EN 1366-4 og har teknisk godkjenning fra RISE (tidligere Sintef).
Andre produkter på det nordiske markedet vil i tiden før de lukker for brannspredning slippe gjennom flammer og varme og klarer da ikke kravet til integritet og isolasjon i den europeiske teststandarden.
Disse produktene må i hvert enkelt prosjekt vurderes av en brannrådgiver som da står ansvarlig for bruk av produktene i de aktuelle prosjektene.

FB Hulromsventil er testet etter følgende teststandarder:

  • EN 1366-4:2006
  • ASTM2912 – Direkte flammetest
  • SP105 fasadetest – tredjepartstest
  • Lepir2 fasadetest – tredjepartstest
  • BS8414 fasadetest – tredjepartstest


Mer om produktet Hulromsventil

Hulromsventil

I likhet med de øvrige Firebreather produktene tilfredsstiller hulromsventilen både behovet for tilstrekkelig lufting under kledningen og behovet for å redusere spredning av brann.

Brosjyre
Vedlikehold rustfritt stål
REACH deklarasjon
Enkel monteringsanvisning
Montering i luftet tak - mellom isolert tak og overtak
Montering i luftet tak - ved takrenne
Montering i utlektet kledning
Montering i utlektet vertikal kledning
Produktdatablad
Produktdokumentasjon RISE
Montering i luftet tak - mellom isolert tak og overtak
Montering i luftet tak - ved takrenne
Montering i utlektet horisontal kledning
Montering i utlektet vertikal kledning
BIM
Securo Hulromsventil vs konkurrerende produkt