Luftelukeventil

Luftelukeventil

Luftelukeventil

I vegger med brannklassifiseringskrav (branncellebegrensende konstruksjoner) oppstår det svært ofte konflikter på grunn av at man har ønske om å kunne lufte gjennom vinduer eller lufteventiler. Dette problemet støter man ofte på eksempelvis i bygninger der man har utvendige svalganger.
Svalgangene er også rømningsveier og fasaden som vender ut mot svalgangene skal derfor etter gitte bestemmelser utføres som branncellebegrensende konstruksjoner. Lignende problemstillinger støter man også på i forbindelse med såkalte utvendige innerhjørner i bygg.
Det nye produktet Lufteluke med brannmotstand løser behovet for lufting gjennom brannklassifiserte vegger/fasader.
 
Dette vil være den enkleste og billigste løsningen for tilfredsstillende lufting samtidig som fasaden oppfyller kravene til branncellebegrensende konstruksjon.

Luftelukeventil - Brosjyre
Luftelukeventil - Vedlikehold av rustfritt stål
Luftelukeventil - BIM - DWG
Luftelukeventil - BIM - GSM
Luftelukeventil - BIM - IFC

Relaterte produkter

Hulromsventil

Hulromsventil

I likhet med de øvrige Firebreather produktene tilfredsstiller hulromsventile...

Overstrømsventil

Overstrømsventil

Ventilering gjennom branncelleskiller kan være utfordrende der kondens og var...


Takfotventil

Takfotventil

Med FB Takfotventil har man nå fått en enkel og sikker løsning, som både ivar...


Nyheter Securo AS

Brannsikring av fasade

Brannsikring av fasade

Markedets eneste Hulromsventil og brannstopp for luftespalten i ventilert fas...

Brannsikring av fasade

Brannsikring av fasade

Moderne ventilerte fasadesystemer har blitt et av de mest foretrukne valgene ...

Brannspredning i fasade

Brannspredning i fasade

Moderne ventilerte fasadesystemer har blitt et av de mest foretrukne valgene ...

Brannsikring av fasade

Brannsikring av fasade

Markedets eneste Hulromsventil og brannstopp for luftespalten i ventilert fas...