Overstrømsventil

Overstrømsventil

Overstrømsventil

Ventilering gjennom branncelleskiller kan være utfordrende der kondens og varme kan være et problem i rom der det er krav om branncellebegrensende utforming.
Et veldig godt og rimelig alternativ til kanalføringer og brannspjeld er å bruke helt passive lufteventiler i vegger med krav til brannsikring.
 
Dette blir da en enkel og rimelig løsning for ventilering på tvers av branncelleskiller uten at det går på bekostning av konstruksjonens brannklasse.
 
Man får da en helt passiv løsning som er momentant brannsikker når en brann starter.
Denne løsningen krever da ingen detektorstyring eller aktivering og dermed ingen kostbar installasjon eller vedlikeholdskostnader.

Brosjyre
REACH deklarasjon
Produktdatablad med monteringsanvisning
Produktdokumentasjon RISE
Vedlikehold av rustfritt stål
BIM

Relaterte produkter

Hulromsventil

Hulromsventil

I likhet med de øvrige Firebreather produktene tilfredsstiller hulromsventile...

Takfotventil

Takfotventil

Med FB Takfotventil har man nå fått en enkel og sikker løsning, som både ivar...

Luftelukeventil

Luftelukeventil

I vegger med brannklassifiseringskrav (branncellebegrensende konstruksjoner) ...

Nyheter fra Securo AS

Ventilert fasade, brann i hulrom og brannfeltoppdeling

Ventilert fasade, brann i hulrom og brannfeltoppdeling

Bruk av ventilerte fasader er en av de mest vanlige måtene å bygge på i Norge...

Trekonstruksjoner og Firebreather® Hulromsventil: Brannbeskyttelse for bærekraftige byggemetoder

Trekonstruksjoner og Firebreather® Hulromsventil: Brannbeskyttelse for bærekraftige byggemetoder

I vår søken etter mer bærekraftige og miljøvennlige byggemetoder har trekonst...

Ventilert fasade, brann i hulrom og brannfeltoppdeling

Ventilert fasade, brann i hulrom og brannfeltoppdeling

Bruk av ventilerte fasader er en av de mest vanlige måtene å bygge på i Norge...

Brannsikring av fasade

Brannsikring av fasade

Markedets eneste Hulromsventil og brannstopp for luftespalten i ventilert fas...