Flytende gulv

Dato: 6 Nov 2017

Flytende gulv brukes der det er krav om enten å beskytte et støyfølsomt område eller isolere et område der det produseres overdreven støy.

Flytende gulv isolerer arbeidsgulvet fra bærestrukturen og kan konstrueres til å tåle husholdnings-, kommersiell eller industribelastning. Typiske bruksområder omfatter leiligheter, lydstudioer, øvingslokaler, konsertsaler, bowlinghaller, diskoteker, puber osv.