Vibratec Akustikprodukter AS

Vibratec Akustikprodukter har et bredt spekter av produkter for støy og vibrasjonskontroll. Vi leverer elastiske oppheng, lyddempere og ekspansjonsfuger for eksosanlegg i bygninger, på skip og på plattformer.

Hos Vibratec Akustikprodukter jobber vi for å løse kundens utfordringer, fremfor å selge produkter som tilpasses

Les mer


Produkter fra Vibratec Akustikprodukter AS

Gulvsystemer

Gulvsystemer

Flytende gulv brukes når et støyfølsomt område må beskyttes, eller der et stø...


Tak- og himlingssystemer

Tak- og himlingssystemer

En himling er ofte nødvendig for å beskytte et rom fra støy som kommer fra om...


Lyd/Brannisolerende dører

Lyd/Brannisolerende dører

I samarbeid med den svenske dørprodusenten HIAK kan Vibratec tilby lydisolere...


Massedempere

Massedempere

I konstruksjoner med bred spennvidde, som broer, trapper eller tak, kan store...


Isolering av bygningsfundament

Isolering av bygningsfundament

Vibratec leverer forskjellige løsninger for å sikre byggets fundament og grun...


Rulletrapper og heiser

Rulletrapper og heiser

Heiser og rulletrapper er ofte kilder til strukturbåren støy til tilstøtende ...


Rom i rom

Rom i rom

Vibratec tilbyr systemer for «rom-i-rom» der særskilte lydkrav finnes, for ek...


Bygninger i tre

Bygninger i tre

Det kan være utfordrende å oppfylle kravene til lyd i lettvektskonstruksjoner...


Veggsystemer

Veggsystemer

Fullisolerte vegger kreves ofte for å hindre at støy forplanter seg mellom ti...


Lagdemping

Lagdemping

Lyd- og vibrasjonsisolering via lagstrukturer, kalt Constrained Layer Damping...


Lyd/Brannisolerende dører

Lyd/Brannisolerende dører

Spjeld gir god lyddemping for luftinntak og avgassåpninger i tekniske install...


Tunge maskiner

Tunge maskiner

Tunge maskiner og produksjonsenheter fremkaller ofte vibrasjoner med høy ampl...


Forsvar

Forsvar

Vibratec kan levere ulike løsninger for å sikre beskyttelse mot støt og vibra...


Nyheter fra Vibratec Akustikprodukter AS

Optimal lyd- og vibrasjonsisolering for trebygg

Optimal lyd- og vibrasjonsisolering for trebygg

Unngå strukturstøy fra vibrasjoner i lette konstruksjoner.

Vibrasjonsisolering for trebygninger

Vibrasjonsisolering for trebygninger

Unngå strukturstøy fra vibrasjoner i lette konstruksjoner.

Vibratec gymgulv

Vibratec gymgulv

Hvorfor benytte et elastisk gymgulv som håndterer vibrasjoner og lydisolering?