Vibrasjonsisolering for trebygninger

Dato: 1 Nov 2023

Unngå strukturstøy i lette konstruksjoner grunnet vibrasjoner.

Trevirke har de siste årene blitt et populært materiale ved nybyggingen av leilighetskomplekser. Økningen i trebygging har flere positive aspekter, inkludert redusert klimapåvirkning og muligheten for en raskere og mer kostnadseffektiv byggeprosess. Likevel følger det med noen utfordringer knyttet til slike lette konstruksjoner, spesielt når det gjelder å oppfylle lydkravene. Vibrasjoner forårsaket av menneskelig aktivitet, som bevegelser, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, TV og lydsystemer, kan føre til støy som forstyrrer og skaper ubehag for de som bor i bygningen. Å redusere denne typen støy kan være utfordrende, og det er derfor avgjørende å inkludere lydisolering som en integrert del av bygningsstrukturen. For å minimere overføringen av vibrasjoner i fleretasjes trebygninger er det viktig å designe overgangene og skillene mellom etasjene på riktig måte. Dette kan oppnås ved å installere elastiske elementer, som puter, remser eller stålfjærer. Vibratecs løsning heter Regufoam® vibration, et elastisk materiale i polyuretanskum designet for vibrasjonsisolering. Det finnes i 12 ulike kvaliteter for ulike bruksområder og behov.

I tillegg til elastiske elementer kan Vibratec tilby lyddempende løsninger for gulv, vegger og tak. Ved å bruke flytende gulv, suspenderte tak og veggfester kan gulv, vegger og tak frigjøres fra den bærende konstruksjonen, noe som reduserer lydnivåene for både luftbåren støy og trinnlyd.

Vibratec er eksperter på slike løsninger og kan hjelpe deg med å skape et mer behagelig lydmiljø. Vi kan også lage skreddersydde produkter for å lydisolere mange ulike deler av bygningen, inkludert leiligheter, CLT-elementer og heissjakter.

Kort oppsummert: Vi hjelper deg med å sikre at trebygningen din oppfyller de høyeste standardene når det gjelder vibrasjons- og lydisolering.