Marktegl som en rød tråd for prisbelønte Ålgård Sentrum

Dato: 13 Mai 2024

Fra et tettsted til en småby med gode offentlige plasser og variasjon i uteområdene har Ålgård Sentrum blitt en markering på kartet. Prosjektet strakte seg over syv år og involverte flere aktører. Med dype røtter i tegl fra industribygninger, var materialet et opplagt valg for dette området. Marktegl pryder alle gangveiene, supplert av et unikt kunstverk – teglteppet. Wienerberger leverte marktegl til gangpassasjene og teglkunstverket. I 2019 mottok Ålgård Sentrum Statens pris for byggkvalitet.

I 2013 initierte Gjesdal kommune et parallelloppdrag med flere arkitekt- og landskapsarkitektkontor for å utforske ulike tilnærminger til utformingen av det nye Ålgård sentrum. Et team med C.F. Møller, Dronninga landskap, Haugen/Zohar arkitekter, TØI og Vista Analyse og Erichsen & Horgen, presenterte en visjon for et kompakt og sjarmerende småsted som bevarer industriens arv som byens kjennetegn. Teamet fokuserte på å styrke forbindelsen til Figgjoelva ved å gjenopprette Ålgård som en elveby med et tydelig grønt preg.

Dronninga landskap ble med samme team valgt til å utarbeide reguleringsplanen for det nye sentrum, basert på deres byplanforslag. Landskapsarkitektfirmaet har videre vært ansvarlig for utformingen og detaljprosjekteringen av det nye kommunesenterets sentrale områder, som den nye Torgveien, Torget og kanalparken. Tegl ble en sentral del i utformingens design som en direkte kobling til Ålgårds teglhistorie, og tegl endte med å bli en rød tråd for hele prosjektet.

- Den røde tråden er bokstavelig talt til stede, inspirert av de opprinnelige industribygningene som var utført i samme materiale. Å fortsette denne tradisjonen var enkelt og naturlig. Hele plassen, inkludert gangpassasjer, torg og den restaurerte gamle lokstallen, er bygget i tegl, forteller Ragnhild Momrak, faglig leder i Dronninga landskap.

Hjertet i sentrum

Den gamle lokstallen, som stod på torget, ble utgangspunktet for designet. Da lokstallen var bygget i tegl ble dette materialet som skulle fremheve stedets historie og skape et sammenhengende design.

- Det jeg er mest fornøyd med er helheten. Vi har jobba med blå-grønne strukturer som er fine året rundt, og vi har hatt menneskene i fokus. Området har en sterk tegltradisjon, og markteglen skaper en historisk forbindelse til de gamle bygningene og industrien. Kunstnerne Løvaas & Wagle lagde et helt unikt teglkunstverk – et teglsteinteppe – med utgangspunkt i teppedesign fra De Forenede Ullvarefabrikker (DFU) som holdt til her. Teglsteinteppet ligger midt på torget, midt i hjertet, forteller Momrak og utdyper hvordan det er å jobbe med tegl:

- Jeg synes det er veldig rikt og morsomt å arbeide med tegl, og det falt naturlig å bruke teglstein på dette prosjektet på grunn av den historiske bygningsarven. At det er frostbestandig og tåler trafikk gjør det anvendelig, og i mange situasjoner er det veldig lett å velge teglstein nettopp fordi det er så fleksibelt, og kan løse mange ting. Dessuten har marktegl et mykt og varmt uttrykk, som natursteinen ofte mangler. Tegl er fleksibelt da du kan bruke det på mange måter. Trapper, renner, trinn, utsmykning og variasjoner i flere mønster.

Wienerbergertegl

Det har blitt levert flere typer marktegl fra Wienerberger til Ålgård sentrumsprosjektet. Til alle gangpassasjer har Wienerberger levert markteglen Bretagne, samt den nederlandske markteglen Norton.  

Norton har en dyp rød farge, mens Bretagne er en brunsvart ekstrudert marktegl og er en favoritt i Wienerbergersortimentet med sitt rolige og dype fargespill.

Til det unike kunstverket teglsteinsteppet har Wienerberger levert fem marktegler - Argenti, Fico, Bruno, Paviona og Nero. Argenti har en kremhvit nyanse, Fico Wasserstrich er grå med en varm brun undertone, Bruno har en rødbrun fargetone, Paviona har en klassisk teglrød farge og Nero Wasserstrich har en svart fargetone. Det var blant annet fargene som utgjorde valget av de ulike markteglene til kunstprosjektet.

- Wienerbergers brede spekter av farger gjorde dem til det opplagte valget for teglteppet. Wienerberger har vært aller tiders å samarbeid med. De hjelper oss der vi har behov og det har vært et veldig fint samspill mellom oss, forteller Momrak.

Tegl hyller ullfabrikk og vevmønstre

Torgflaten prydes av et 260 m2 stort teglsteinsteppe skapt av kunstnerne Løvaas & Wagle. Dette unike kunstverket bærer tydelige referanser til Ålgårds rike tekstilhistorie, med et mønster inspirert av gamle vevmønstre fra den nedlagte ullvarefabrikken.

- Innledningsvis trodde man at teglsteinen kunne settes som de var Legoklosser, det er jo likevel ikke helt så enkelt. Men takket være dyktige anleggsgartnere ble det helt utrolig flott utført. Hver stein er individuelt tilpasset for å passe inn i mønsteret, forteller Momrak.

Teglsteinleggingsarbeidet ble gjennomført av Landskapsentreprenørene AS, med Margunn Oftebro som prosjektleder. Kunstprosjektet utgjør en forbindelse til områdets industrielle arv og gir torgflaten en særegen visuell karakter.

Prisvinnende anerkjennelser

Ålgård torg og kanalpark ble hedret som vinner av Statens pris for byggkvalitet i 2019 og anerkjent som finalist til prisen "Norges beste uterom" samme år. Prosjektet var også finalist og ble tildelt diplom ved utdelingen av Norsk Lyspris 2019.

- Statens pris for byggkvalitet var en stor pris å motta, og det viste at uterom også er viktig fagpolitisk, særlig med fokus på universell utforming og økologiske tanker. Vi var veldig mange som samarbeidet om dette prosjektet og det ville ikke vært mulig å få disse prisene og nominasjonene uten et så tverrfaglig samarbeid med mange flinke fagfolk, avslutter Momrak.

Referanseprosjekter fra Wienerberger AS

Kverndalen bo-og dagsenter

Kverndalen bo-og dagsenter

Nybygg | Skien | 487 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Skien med 119 leilig...

Spesialutviklet bekledningstegl til Vennesla Kirke
Murverksprisen 2021 tildeles Wesselkvartalet for fremragende teglarkitektur

Murverksprisen 2021 tildeles Wesselkvartalet for fremragende teglarkitektur

Nybygg | Asker | 450-500 Mnok

Nybygg av leiligheter (blokk) i Asker med 52 leiligheter på 5 etasjer hvorav ...

Teppela Tøyen med marktegl

Teppela Tøyen med marktegl

Rehab | Oslo | 10-20 Mnok

Rehab av utescene i Oslo. Selve byggingen startet november 2017 til en anslåt...