Teppela Tøyen med marktegl

Rehab av utescene i Oslo. Selve byggingen startet november 2017 til en anslått kostnad på 10-20 mnok.

Byggherre er Oslo Kommune Bymiljøetatenpark- og friluftsprosjekter og som arkitekt er valgt Vianova 1988 AS. Prosjektet utføres i form av generalentreprise og Skaaret Eiendom AS som ble valgt som hovedentreprenør.

Andre firmaer som har vært innblandet i prosjekter er eksempelvis Grindaker AS som landskapsarkitekt,..


Produkttilknytninger: Marktegl

Marktegl

Med belegningsstein i tegl får du lang levetid, fargeekthet, minimalt vedlikehold og et eksklusivt utemiljø.

Når landskapsarkitektene skulle velge belegningsstein til Tøyenteppet var de ikke i tvil: Marktegl var best egnet til å speile det tøyenske mangfoldet.

Rett øst for sentrum ligger en av de tettest befolkede bydelene i Oslo. Området er omkranset av grått, grått og grått. Teglsteinsblokkene fra 60- og 70-tallet rammer inn torget og er ganske så ensartede. Men det er ikke menneskene som bor der. Tøyen huser mennesker fra både Asia, Afrika, Amerika og Øst-Europa i tillegg til de som er født akkurat her. Og i midten ligger Tøyen Torg.

Involverte bedrift

Arkitekt forprosjekt
Vianova 1988 AS
Arkitekt
Vianova 1988 AS
Hoved-/Generalentreprenør
Skaaret Eiendom AS
Landskapsarkitekt
Grindaker AS
Tiltakshaver
Oslo Kommune Bymiljøetaten, park- og friluftsprosjekter

Flere produkter fra Wienerberger AS

URBAN Bekledningstegl

URBAN Bekledningstegl

Urban fra wienerberger er en kledning av høy keramisk kvalitet som kan benytt...

ARGETON Bekledningstegl

ARGETON Bekledningstegl

Argeton fra wienerberger er en keramisk skjermtegl til bruk i ventilerte fasa...

Fasadetegl

Fasadetegl

wienerberger tilbyr en lang rekke fasadestein.

Takstein

Takstein

Taksteinene våre finnes i et utall farger, former og overflater, som på forsk...

Referanseprosjekter fra Wienerberger AS

Kverndalen bo-og dagsenter

Kverndalen bo-og dagsenter

Nybygg | Skien | 487 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Skien med 119 leilig...

Spesialutviklet bekledningstegl til Vennesla Kirke
Murverksprisen 2021 tildeles Wesselkvartalet for fremragende teglarkitektur

Murverksprisen 2021 tildeles Wesselkvartalet for fremragende teglarkitektur

Nybygg | Asker | 450-500 Mnok

Nybygg av leiligheter (blokk) i Asker med 52 leiligheter på 5 etasjer hvorav ...

Tegl bevarer identiteten på byggeprosjektet Industri Energi

Tegl bevarer identiteten på byggeprosjektet Industri Energi

Nybygg | Stavanger | 100-120 Mnok

Nybygg av kontorbygg tilsvarende 5 bygninger i Stavanger. Selve byggingen sta...