Hvordan bygge bad på en mer miljøvennlig måte?

Dato: 14 Jun 2023

Hvordan man bygger bad kan ha stor påvirkning på CO2-utslippene. En forskningsrapport viser hvordan man kan redusere utslippene med opptil 45%.

40%-næringen
Byggebransjen kalles ofte for 40%-næringen fordi den direkte og indirekte står for omkring 40% av verdens klimautslipp. Nå varsler både nasjonale bygningsmyndigheter og aktører som EU langt kraftigere virkemidler for å kutte utslippene fra byggsektoren.

Vi kommer ikke utenom at det må bygges og renoveres. Nybygg vil ha et miljøavtrykk - for oss i bransjen handler det om å gjøre det så lite som mulig gjennom smarte valg. For å redusere utslippene fra byggsektoren er det særlig tre områder som gjelder:

  1. Rehabilitering fremfor nybygg der det er mulig
  2. Krav til mer klimavennlige materialer
  3. Energi, mht strømsparing og energieffektiv produksjon

Materialenes viktighet
Materialvalgene blir særskilt viktige for å lykkes med utslippsreduksjonene. Her ligger det et stort potensiale. Materialer står nemlig for 70-80% av bransjens totale utslipp.

Bransjerapporten Bygg21 slår fast at ”Klimagassutslipp knyttet til produksjon og transport av materialer og utstyr utgjør en vesentlig del av totale utslipp i et byggs livsløp”. Store utslippskilder i industrien er produksjon av sement, kalk, gips, aluminium, ferrolegeringer, plast og gummi, samt bearbeiding og impregnering av tre.

 På globalt nivå står byggsektoren for 40-50 prosent av materialbruken i samfunnet. Det er ingen grunn til å tro at andelen er lavere i Norge.


Få betongutseendet uten de høye CO2-utslippene. Velg Fibo's Grey Concrete (4943 M63)

Konsekvenser av materialvalg på baderommet
Som en aktør i byggenæringen ønsker vi å være en del av løsningen. I Fibo jobber vi mest med baderom, og vi er på konstant leting etter forståelse for miljødimensjonen når det kommer til baderom.  Vi har derfor stilt oss spørsmålet:

Hvordan - og i hvilke faser - påvirker bygging og renovering av baderom miljøet?

Vi ba rådgivningsfirmaet Asplan Viak om å lage en rapport på problematikken.

Rapporten trekker frem flere faktorer med stor miljøpåvirkning:

  • Råmaterialene i seg selv og deres CO2-regnskap
  • Bearbeiding av råmaterialer (inklusive energibehov ved produksjon)
  • Frakt
  • Tilleggsprodukter for vannsikring/våtromskrav
  • Avfallshåndtering

Et viktig funn i rapporten er at materialvalgene er av avgjørende betydning. Velger du Fibo i stedet for et tradisjonelt flislagt bad kan utslippene reduseres med opptil 45%.

Dette er i tråd med vår egen filosofi. Vi ønsker å tilby et miljøvennlig alternativ som bidrar til lavere utslipp gjennom norsk produktutvikling og produksjon, bærekraftige materialer fra sertifisert skog og miljøvenlig frakt.

Referanseprosjekter fra Fibo AS

Nybygg og riving av sykehus i Bodø, trinn 2, fase 2

Nybygg og riving av sykehus i Bodø, trinn 2, fase 2

Nybygg | Bodø | 500 mill. kr

Nybygg av sykehus tilsvarende 2 bygninger i Bodø på 5 etasjer. Selve bygginge...