Baderommet - en miljøsynder?

Dato: 24 Mai 2023

Fibo, en byggebransjeaktør, anerkjenner miljøproblemet og jobber for å være en del av løsningen.

Fibo er en av mange aktører i byggebransjen, en bransje som har negative konsekvenser for miljøet. Vi anerkjenner at vi er en del av problemet og søker å være en del av løsningen.

Utfordringen
Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring, målt i omsetning og antall arbeidsplasser. Men næringen representerer også en betydelig del av det totale miljøfotavtrykket i Norge. Globalt står byggenæringen for ca. 40% av alt CO2-utslipp, 40% av energiforbruket og 40% av avfallet. (Kilde: Tekna)


Fibo 4001 Terazzo White M72

Høy prioritet
Næringen ønsker selv å redusere negative miljøkonsekvenser av byggeaktiviteten. I tillegg ser vi tydelig tegn til at myndighetene ønsker fortgang i reduksjonene av Co2-utslipp for å innfri de ambisiøse målene Norge har forpliktet seg til gjennom Paris-avtalen. Myndighetene forventes å bruke både pisk og gulrot for å oppnå ønsket endring.

Eksempel på pisk: Sentrale politikere i byene Trondheim, Oslo, Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Bergen postet i 2021 et leserinnlegg på Bygg.no med en tydelig oppfordring til næringen. De signaliserer langt strengere krav innen klima og miljø til alle involverte i byggebransjen

  • innen 2021 skal kommunenes bygge- og anleggsvirksomhet være fossilfri
  • innen 2025 skal kommunenes bygge- og anleggsvirksomhet være utslippsfri
  • innen 2030 skal hele bygge- og anleggsvirksomheten i byene være utslippsfri

Eksempel på gulrot: Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) og deres partnere i Sintef og på NTNU får 200 millioner kroner av Forskningsrådet, fordelt over åtte år, for å forske på nullutslippsområder i byggenæringen.

A person using a drill to drill a wallDescription automatically generated with low confidenceEt bad bygget med Fibo gir over 40% lavere klimagassutslipp sammenlignet med snittet for et flislagt bad.

Hva kan Fibo gjøre for å bidra til økt bærekraft og lavere utslipp?
Målene for næringen er ambisiøse og aktørene i bransjen virker å ønske skjerpede krav velkomne. Det gjør også vi i Fibo. Vi setter bærekraft svært høyt og ønsker å bidra til økt kunnskap og til å gjennomføre endringene så raskt som mulig. Vi ønsker å være transparente ift hvordan vi organiserer arbeidet med ESG og hvordan vi setter målsettinger og holder oversikt over vårt miljøavtrykk.

Vi startet med å fokusere på det vi kan best - baderommet
I Fibo spesialiserer vi oss på veggpaneler til våtrom og våtsoner. For oss er det derfor naturlig å fokusere særskilt på baderommet. Vi har derfor bedt Asplan Viak om å gjennomføre en uavhengig studie om miljøbelastningen knyttet til å bygge et bad. Studien viser at badet har et betydelig miljøavtrykk. Samtidig viser den at det er smarte valg som kan gjøres for å redusere miljøbelastningen når man bygger eller rehabiliterer et bad.

A sink with a faucet running waterDescription automatically generated with low confidenceFibo 8056 Lentini Dark

En første konklusjon er at flislagte bad medfører høyere utslipp av Co2 enn bad bygd med Fibo. Et viktig skritt er dermed å sette seg inn i årsakene til utslipp og vurdere i hvilke tilfeller man kan velge miljøvennlige løsninger.

rapporten her! 

Referanseprosjekter fra Fibo AS

Nybygg og riving av sykehus i Bodø, trinn 2, fase 2

Nybygg og riving av sykehus i Bodø, trinn 2, fase 2

Nybygg | Bodø | 500 mill. kr

Nybygg av sykehus tilsvarende 2 bygninger i Bodø på 5 etasjer. Selve bygginge...