Det er ikke bare konsertlokaler som trenger god akustikk

Dato: 26 Jun 2024

Ruukki® Sound Environment kombinerer perforerte høyprofiler eller sinusprofiler med lydabsorberende materialer, med mulighet for å nå høyeste lydklasse, klasse A, αw 1.00.

Hvordan fungerer Ruukki® Sound Environment?

Et godt lydmiljø er avgjørende for å gjøre et rom brukervennlig, behagelig og produktivt for brukeren. Med Ruukki® Sound Environment kan du skape miljøer med gode akustiske egenskaper som kan forbedre folks velvære i nesten alle bygg. Rom med god akustikk forbedrer effektiviteten og sikkerheten. Stressnivået vil være lavere og produktiviteten vil være høyere.  

Våre produkter har perforeringer i kombinasjon med lydabsorberende materialer som mineralull og akustiske tekstiler. Sammen absorberer de lydrefleksjoner og reduserer støyspredningen, noe som reduserer lydnivået. Det kan være vanskelig å kontrollere støykildene i et rom, men gjennom bruk av lydisolerende materialer som er integrert i bygningens vegger og tak kan det skapes et forbedret lydmiljø.

Hvordan bidrar Ruukki® Sound Environment til besparelser?

Visste du at nesten 40 % av alle nybygg må suppleres med en akustisk løsning fordi de mangler et godt lydmiljø? Ruukki® Sound Environment er den akustiske løsningen som utnytter materialet som allerede er brukt i bygget gjennom høyprofiler og designprofiler for en integrert løsning. Dette fører til redusert behov for å montere ekstra absorberende lag, spesielt i undertak. Løsningene er økonomiske og enkle å montere og sikrer at dine lokaler kan tilpasse seg ulike behov i fremtiden, samtidig som de tilbyr fordelene med raskere, mer praktisk og mer kostnadseffektiv montering.

Hva får du med Ruukki® Sound Environment sine takprodukter? 

  • Lyddempende flater integrert i den selvbærende takkonstruksjonen.
  • En akustisk løsning som enkelt kan tilpasses byggets ulike overflater og behov. Fra reflekterende overflate til lydabsorberende overflate (klasse D) til høyeste lydabsorpsjon (klasse A og B).
  • En akustisk løsning som utnytter materialet som allerede er brukt i bygget, dette gjør den mer kostnadseffektiv.

Hva får du med Ruukki® Sound Environment sine veggprodukter?

  • Den perforerte designprofilen gir et behagelig og harmonisk inntrykk i interiøret.
  • En produktløsning som fjerner ekko mellom vertikale flater for å skape et godt lydmiljø.

Referanseprosjekter fra Ruukki

Lørenskog Vinterpark, SNØ skihallen

Lørenskog Vinterpark, SNØ skihallen

Nybygg | Lørenskog | 700 Mnok

Nybygg av idrettsbygg/gymsal i Lørenskog. Selve byggingen startet mai 2018 me...

Kabelgata 51 Kulturtårn på Økern

Kabelgata 51 Kulturtårn på Økern

Rehab | Oslo | Uoffisiell

Rehab av kulturhus som består av en bygning i Oslo på 11 etasjer hvor den ene...

Vinterbro Næringspark, Rema 1000

Vinterbro Næringspark, Rema 1000

Nybygg | Ås | 600 Mnok

Nybygg av lager, magasin i Ås. Selve byggingen startet Juni 2017 med en bereg...